โลโก้บริษัท FIRSTCRAFT DIGITAL SOLUTION CO., LTD.

Project Manager (ERP) (Contract 12 months)

FIRSTCRAFT DIGITAL SOLUTION CO., LTD. - Middle-Level, Contract - กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Project Manager (ERP)(Contract 12 months)Project managers are responsible for planning and overseeing projects to ensure they are completed in a timely fashion and within budget. Project managers plan and designate project resources, prepare budgets, monitor progress, and keep stakeholders informed the entire way.Job Responsibilities:- Overseeing the development of detailed project plans to monitor and track progress against key performance indicators.- Developing and overseeing the project's budget, ensuring all resources are allocated efficiently and effectively.- Plan, initiate, and manage projects from conception to completion, ensuring they are delivered on time, within scope, and within budget.- Define project scope, objectives, deliverables, and timelines in collaboration with stakeholders and clients.- Lead project kick-off meetings, regular status meetings, and post-mortem reviews to communicate project objectives, expectations, and outcomes.- Delegating tasks on the project to Business Analyst positioned to complete them- Identifying and managing potential risks and liabilities of multiple projects- Assisting in the definition of project scope and goals- Making effective decisions when presented with multiple options for how to progress with the project- Serving as a point of contact for teams when multiple units are assigned to the same project to ensure team actions remain in synergy- Communicating with executives or the board to keep the project aligned with their goals- Performing quality control on the project throughout development to maintain the standards expected- Adjusting schedules and targets on the project as needed- Motivating people involved in the project to complete tasks on timeJob Qualifications:- Minimum Bachelor’s Degree in ICT, or related field.- At least 2 years of working experience as Project Manager, Business Analyst or in a similar position preferably in the Software Development Industry.- Must have a strong track record of evaluating, analyzing, implementing, leading, and monitoring effective and efficient processes to proactively improve center efficiency and staff performance.- Must be able to handle multiple projects and effectively manage different timelines- Experience in managing remote teams is an advantage- Experience in managing multi-channels; phone, email and live chat is an advantage- Good in Microsoft products including Word, Excel, PowerPoint, Google Docs, Google Sheet, Keynote etc.- Good in Project Management Tools is a PLUS: JIRA, Clickup and etc.- Proven ability to solve problems creatively- Strong familiarity with project management software tools, methodologies, and best practices- Experience seeing projects through the full life cycleExcellent analytical skills- Good in English is preferred communication skills (verbal & written)

a month ago

Related Skills

#project-management#project-manager

Contact

FIRSTCRAFT DIGITAL SOLUTION CO., LTD.
101, True Digital Park, Pegasus building, 5th floor, Unit 526 Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

About FIRSTCRAFT DIGITAL SOLUTION CO., LTD.

โลโก้บริษัท FIRSTCRAFT DIGITAL SOLUTION CO., LTD.

FIRSTCRAFT DIGITAL SOLUTION CO., LTD.Other

1stCraft เราเป็นบริษัท Software Tech ที่ให้บริการในด้าน Digital Solutions หลักๆ 3 อย่างคือ 1. ระบบ ERP 2. Website Development 3. Digital Marketing. ลูกค้าของเรามีตั้งแต่ SMEs ถึงระดับมหาชน . เราให้คว

กรุงเทพมหานคร