โลโก้บริษัท FinStable Co.,Ltd.

Full stack developer

FinStable Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿30,000-฿50,000

รายละเอียด

- มีความเข้าใจเรื่อง UX/UI design 

- มีทักษะในการพัฒนา Web application แบบ Responsive 

- มีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript frontend framework เช่น React JS, Vue JS, Angular JS เป็นต้นหากมีประสบการณ์การใช้ React JS จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Web applicationกับ Web server ผ่าน RPC call (เช่น Fetch, Axios) 

- มีความเข้าใจเรื่อง REST API 

- มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลแบบ SQL และ No SQL 

- มีทักษะในการพัฒนา Web server 

- มีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript backend framework เช่น Node JS, Nest JS, Adonis JS เป็นต้น หากมีประสบการณ์การใช้Nest JS จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ และจัดการเรื่องเวลาได้ดี 

- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  

- มีความพร้อมศึกษาสิ่งใหม่  

2 months ago

Related Skills

#bankend#java#javascript#nestjs#nuejs

Contact

FinStable Co.,Ltd.
บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด 5/13 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

About FinStable Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท FinStable Co.,Ltd.

FinStable Co.,Ltd.Information Technology

ภูเก็ต