โลโก้บริษัท Finnomena.Co.,Ltd.

Product Manager

Finnomena.Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿100,000
Responsibilities
 • Define the product strategy/roadmap(s) that will push the boundaries of what’s possible in Asset and Wealth Management technology by understanding markets, competition, and user requirements in depth
 • Serve as a cross-functional team player to collaborate with business, design, engineering teams (and business partner) to launch/test/iterate products and features
 • Establish shared vision across the company by building consensus on priorities leading to product execution
 • Inspiring and enthusing colleagues and users
Qualifications
 • 4 years of Product Management/Business Analyst experience 
 • Experience/Interest in the Financial Domain, with exposure to Capital-Markets/Wealth Management/Advisory, is a plus 
 • Can-do attitude / Commitment / Self-motivation
 • Experience driving the product vision, go-to-market strategy, and design discussions
 • Experience managing day-to-day technical/design direction, interacting with stakeholders and clients.
 • Experience integrating usability studies, research and market analysis into product requirements to enhance user satisfaction
 • Knowledge of multiple functional areas such as Product Management, Engineering, UX/UI, Sales, Customer Support, Finance or Marketing
 • Experience in Agile/Scrum methodology is a plus
a year ago

Contact

Finnomena.Co.,Ltd.
เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

About Finnomena.Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Finnomena.Co.,Ltd.

Finnomena.Co.,Ltd.Other

FINNOMENA is Thailand’s leading all-in-one digital wealth management platform for investors and financial advisors with over 100k investment accounts opened.Our goal is to “Unlock Your Investment Pote

กรุงเทพมหานคร