โลโก้บริษัท Finnomena.Co.,Ltd.

Full Stack Developer

Finnomena.Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000

Responsibilities

- ออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งในส่วนที่พัฒนาให้ทางลูกค้าใช้ รวมไปถึงระบบหลังบ้าน

- ทำงานร่วมกับทีม Product และ UX/UI designer ตั้งแต่กระบวนการ ideation เพื่อให้ความเห็นในเชิง tech 

- เขียน code ที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้โดยง่าย ซึ่งถ้ามี test คุมด้วยได้ยิ่งดี 

Qualifications

- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในการพัฒนาระบบที่มีผู้ใช้งานจริง- มีพื้นฐานในสิ่งเหล่านี้ HTML, CSS3, JavaScript, MySQL

- เคยทำงานที่ใช้ tech VueJS, Golang, NodeJS (ไม่จำเป็นต้องครบทุกข้อ ถ้าตัวไหนยังไม่เคยใช้เราพร้อมสอน ขอแค่มีใจที่จะเรียนรู้) 

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้- สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น

 - มี can-do และ growth mindset

- (optional) มีความรู้ในด้าน Infrastructure เช่น nginx, linux, docker เป็นต้น 

a month ago

Related Skills

#css3#golang#html#javascript#sql

Contact

Finnomena.Co.,Ltd.
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 17 โซนดี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

About Finnomena.Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Finnomena.Co.,Ltd.

Finnomena.Co.,Ltd.Other

FINNOMENA is the only all-in-one digital wealth management platform in Southeast Asia's that provides professionally generated investment content via its own investor’s knowledge hub (with over 15m in

กรุงเทพมหานคร