โลโก้บริษัท Exzy

Senior DevOps

Exzy - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿75,000

Job Description:

 • ทำการ deploy server และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของ server
 • ช่วย support ปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับ server (เช่น remote เพื่อเก็บ log หรือ debug เบื้องต้น)
 • ประเมินเวลาและความเสี่ยงของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว เพื่อสอดคล้องกับช่วงเวลาการ deploy/support

Requirements:

 • มีประสบการณ์การในการทำงาน DevOps อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน CI/CD
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Docker และ Kubernetes/Container Orchestra
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน AWS, Azure, หรือ GCS
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน UNIX Command-line
 • มีความรู้และเข้าใจระบบ network เช่น DNS, firewall
 • มีความรู้และเข้าใจการทำงานของ MongoDB

Benefits & Others:

 1. Five-day work week
 2. Flexible working hours
 3. Work from home
 4. Housing allowance
 5. Education allowance
 6. Annual bonus (Based on overall company performance) 

Working Hours: 09:00 am. - 18:00pm. [Mon - Fri]

Location: MRT Huai Khwang 

21 days ago

Related Skills

#aws#ci-cd#devops#firewall#mongodb

Contact

Exzy
Exzy Co., Ltd.(Head Office) Phaisan Alley, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok Metropolis, 10310

About Exzy

โลโก้บริษัท Exzy

ExzyInformation Technology

Exzy provides Enterprise-Grade Hybrid Workplace Platform “Workplace Plus” to help companies to manage their people and offices to be safer, more useful, and ready to be a Hybrid workplace. For over 10

กรุงเทพมหานคร