โลโก้บริษัท Exzy

Senior Backend Developer

Exzy - Senior-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿75,000

Job Description:

 • พัฒนาระบบ backend ร่วมกับทีมงาน เพื่อสร้างระบบใหม่ หรือเพิ่มฟีเจอร์ให้กับระบบเดิม
 • ประเมินเวลาและความเสี่ยงของงานหรือ feature ที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วย support ปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับ server (เช่น remote เพื่อเก็บ log หรือ debug เบื้องต้น)
 • ทำการ deploy server และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของ server
 • ทำงานนอกเวลาเป็นครั้งคราว เพื่อสอดคล้องกับช่วงเวลาการ deploy/support

Requirements:

 • มีประสบการณ์การในการทำงานพัฒนาระบบ backend อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ NodeJS และ JavaScript/TypeScript อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจในการวางโครงสร้างเพื่อการพัฒนา backend
 • มีความรู้และเข้าใจการทำงานของ RESTful API
 • มีความรู้และเข้าใจการทำงานของ MongoDB
 • มีความรู้และเข้าใจการเชื่อมต่อระหว่างส่วนของ frontend, backend, และ database
 • สามารถใช้งาน SSH และ RDP ได้

Benefits & Others:

 • Five-day work week
 • Flexible working hours
 • Work from home
 • Housing allowance
 • Education allowance
 • Annual bonus (Based on overall company performance) 

Working Hours: 09:00 am. - 18:00pm. [Mon - Fri]

Location: MRT Sutthisan 

2 months ago

Related Skills

#backend#deploy#java#javascript#nodejs

Contact

Exzy
Exzy Co., Ltd.(Head Office) 315 Sutthipong 1 Alley, Ratchadapisek Sub-District, Din Daeng District, Bangkok Metropolis, 10400

About Exzy

โลโก้บริษัท Exzy

ExzyInformation Technology

Exzy provides Enterprise-Grade Hybrid Workplace Platform “Workplace Plus” to help companies to manage their people and offices to be safer, more useful, and ready to be a Hybrid workplace. For over 10

กรุงเทพมหานคร