โลโก้บริษัท The Existing Company

Full-stack Developer 🚀⎡ Spacecrafter ⎦

The Existing Company - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000
ถ้าคุณได้ทำงานกับเราหน้าที่หลักของคุณคือ
 • ผลิต Web application ให้มีคุณภาพดีที่สุด โดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้ควบคู่ไปด้วย
👨🏻‍🚀 Spacecrafter แบบไหนที่เราต้องการ ? 👉 ความรู้ด้านหน้าบ้าน
 • สามารถใช้ JavaScript รวมถึง ES6 (ES 2015) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียน SPA (Single Page Application) ด้วย React, Vue หรือ Angular (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้
 • เข้าใจหลักการทำงานที่สำคัญของ React, Vue หรือ Angular (อย่างใดอย่างหนึ่ง) อย่างเช่น Concept, State Management, Lifecycle , หรือ Pros & Cons เป็นต้น
 • เข้าใจและสามารถเขียน HTML/CSS ได้ และการใช้ Bootstrap, Material UI หรือ Ant Design เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคย Web Service, RESTFul API
 • มีความเข้าใจเรื่อง Progressive Web App หรือ Cross-platform อื่นๆ
👉 ความรู้ด้านหลังบ้าน
 • สามารถใช้ Go Language (เน้นเป็นพิเศษ) หรือ JavaScript รวมถึง ES6 (ES 2015) (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Go web framework หรือ Node ได้อย่างชำนาญ เช่น Gin, Express และ Hapi
 • สามารถใช้ MongoDB หรือ NoSQL อื่นๆได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้ PostgreSQL หรือ SQL อื่นๆได้อย่างชำนาญ
 • สามารถใช้คำสั่ง Query ใน RDBMS ได้อย่างชำนาญ
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคย Web Service, RESTFul APIให้ความสำคัญการเขียน docs เพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างลื่นไหล และเข้าใจตรงกัน
👉 ความรู้ด้านอื่นๆ
 • ที่นี่ไม่ได้เขียนโค้ดคนเดียว ดังนั้นจึงใช้ Git ที่เป็น Version Control ในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆในทีม
 • ห้ามมองข้ามการเขียนเทส ไม่งั้นเดี๋ยวจะชิบ_ายเอา
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • มีไหวพริบตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และถูกวิธี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานของตัวเองให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดได้
2 months ago

Related Skills

#devops#fullstack#golang#react#vuejs

Contact

The Existing Company
The Existing Co. Ltd. Asoke tower, 219/23 21 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Thailand

About The Existing Company

โลโก้บริษัท The Existing Company

The Existing CompanyInformation Technology

        We believe that “Technologies are the key for people’s better life. We have established an The Existing Company for creating the challenging and very tough projects that will be the most benef

กรุงเทพมหานคร