โลโก้บริษัท ERX Company Limited.

Front-end Developer - [Ad]

ERX Company Limited. - Middle-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿120,000

APPLY NOW:

https://career.er-x.io/o/frontend-developer

Job description 

We are seeking smart, self-motivated, well-rounded Front-end Developers to help us design and deliver our next-generation, cloud-based solutions. Ideal candidates must excel at solving problems and seeking to improve processes in innovative ways. To be successful in this role you must value teamwork and communication as well as working closely with other engineers in small, dynamic, Agile teams. 

As a Front-end Developer, in this role you must be adept at learning new technologies quickly. This role will be responsible for the following and additional responsibilities assigned: designing, developing, and maintaining high-quality code for a robust solutions written in JavaScript, CSS3, AJAX, JQuery and HTML5.

Duties & Responsibilities:

 • Develop and implement efficient, reusable and flexible UI components using modern tools (e.g., JavaScript, CSS3, AJAX, JQuery, HTML5), and is responsible for code integration into our Exchange Platform Web Application.
 •  Create creative technical solutions to address challenges for ERX and their clients
 •  Maintain good awareness of new technologies and best practices by following industry publications and blogs

====================================================================

เรากำลังมองหานักพัฒนา Front-end ที่ชาญฉลาดมีแรงจูงใจในตัวเองและรอบด้านเพื่อช่วยเราออกแบบและส่งมอบโซลูชั่นคลาวด์ของเรา ผู้สมัครในอุดมคติจะต้องเก่งในการแก้ปัญหาและพยายามปรับปรุงกระบวนการด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในบทบาทนี้คุณต้องให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารรวมถึงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับวิศวกรอื่น ๆ ในทีมขนาดเล็กของเรา

ในฐานะนักพัฒนา Front-end ในบทบาทนี้คุณต้องมีความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว บทบาทนี้จะรับผิดชอบเรื่องต่อไปนี้: การออกแบบการพัฒนาและการบำรุง code ที่มีคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เขียนในภาษา JavaScript, CSS3, AJAX, JQuery และ HTML5

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาและใช้งานส่วนประกอบ UI ที่มีประสิทธิภาพนำมาใช้ซ้ำได้และมีความยืดหยุ่นโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย (เช่น JavaScript, CSS3, AJAX, JQuery, HTML5) และมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวม code เข้ากับ web application ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิตัลของเรา
 •  สร้างโซลูชันทางเทคนิคที่สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความท้าทายสำหรับ ERX และลูกค้าต่าง
 •  ตระหนักที่ดีของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยติดตามสิ่งพิมพ์และบล็อกของอุตสาหกรรมนี้ 

Requirements

 • A passion for technology and building Front-end applications.
 • In-depth knowledge of common programming languages and frameworks
 • Ability to apply technical theories, principles and techniques
 • Must be able to obtain background clearance

====================================================================

 • ความหลงใหลในเทคโนโลยีและการสร้าง Front-end application
 • มีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับภาษาและกรอบการเขียนโปรแกรมทั่วไป
 • ความสามารถในการใช้ทฤษฎีเทคนิคหลักการและเทคนิค
 • อนุญาติให้ตรวจประวัติได้ 
9 months ago

Related Skills

#ajax#css3#html5#javascript#jquery

Contact

ERX Company Limited.
Q.House Lumpini

About ERX Company Limited.

โลโก้บริษัท ERX Company Limited.

ERX Company Limited.Financial

กรุงเทพมหานคร