โลโก้บริษัท Enoactic

Web Developer

Enoactic - Middle-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

ออกแบบและเขียนโปรแกรมระบบต่างๆ สำหรับ Webiste ด้วยภาษา C# หรือ Dotnet Core หรือ PHP หรือ Node JS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์ต่างๆคุณสมบัติ- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี- วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- มีทักษะในการเขียนภาษา C# หรือ Dotnet Core หรือ PHP หรือ Node JS- มีความรู้และความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล MySQL, Oracel, SQL Server- มีความรู้และความสามารถ client-side scripting เช่น CSS, JavaScript, Ajax, JS/jQuery, JS/Bootstrap ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีความตั้งใจทำงาน, ขยันอดทน, มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา, เปิดรับสิ่งใหม่, ทัศนคติเชิงบวก, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3 months ago

Related Skills

#c-sharp#dotnet#nodejs#php#web-development

Contact

Enoactic
253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

About Enoactic

โลโก้บริษัท Enoactic

EnoacticInformation Technology

บริษัท เอนโนแอคติค จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบ/พัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ Digital transformation ให้กับแบรนด์-เอเยนซี่และองค์กรชั้นนำต่างๆทั้งเอกชนและภาครัฐ ด้วยพื

กรุงเทพมหานคร