โลโก้บริษัท ENERGY RESPONSE

Software Engineer (Front-End)

ENERGY RESPONSE - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿70,000

About the Team

เราคือ Startup สาย IoT ให้บริการ Platform การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำ อากาศ และอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ AI (Artificial Intelligence) 

ENRES กำลังตามหา Software Engineer (Front-end) ร่วมทีมเพื่อพัฒนา Product ของเราเพื่อสร้างผลงานที่ Impact กับด้านพลังงาน

Responsibilities
 • เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตัวเอง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันใน high performance ทีม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ expertise ของทีมอย่างต่อเนื่อง
 • เรียนรู้และทำงานร่วมกันในการทำงานแบบ Agile ทีม มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Development Life-cycle ที่มีความยึดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง
 • ออกแบบและพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลนีชั้นนำของโลก (Cutting Edge Technology) 
 • ออกแบบและพัฒนา Big Data Platform ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรองรับการขยายการทำงานและข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในอนาคต (efficiency and scalability)
 • ออกแบบและพัฒนา Front-end ที่มีการแสดงผลต่างๆจาก Data Analytics ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จริง (UX and UI)
 • เรียนรู้และเข้าใจการทำงานแบบ Test Driven Development และรับผิดชอบในการทำ Unit Test ในขอบเขตงานของตนเอง
 • ร่วมกันกับทีมในการพัฒนาและส่งเสริมการกระบวนการทำงานของทีมพัฒนาให้สอดคล้องกับการทำงานแบบ DevOps

Required Skills & Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย React JS (React Web หรือ React Native)
 • ให้ความสำคัญและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม มีความเชื่อว่างานที่เกิดจากการคิด การวิเคราะห์ร่วมกันจากคนในทีม จะก่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่างานที่เกิดจากความคิดคนใดคนหนึ่ง
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Software Engineering, Computer Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในภาษาและเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ PHP, Javascript, HTML/CSS, และ SQL
 • มีความสนใจในการศีกษาค้นคว้าและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในขอบข่ายของ Software Development สามารถอ่านและทำความเข้าใจ Technical Documentations ในภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์การใช้ Source Control เช่น Github หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง

 Technology ที่ ENRES ใช้งาน

 • Next.js (React Framework)
 • Redux Toolkit
 • Electron.js
 • TypeScript
 •  HTML/CSS
 •  Lumen (PHP Framework)
 •  TimescaleDB
 •  Docker
 •  AWS service

Personal & Professional Growth  

 • ENRES มี Mission ในการแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานในปัจจุบันอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 • ช่วยหยุดยั้งหรือชะลอปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และ Global Warming
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมผสานเข้ากับเทคโนโลยี IoT และ Data Analytics
 • ผู้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้าน Engineering, Product Design และ Business Development
 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและทีมอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ความเคารพและอิสระทางความคิด เพราะเราเชื่อว่าผลงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นมาจากบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา
 • หากคุณเป็นคนรักในการทำงานแบบ Open Collaboration และ Agile พวกเรามั่นใจว่าคุณจะมีความสุขกับการงานที่ ENRES เหมือนกับพวกเรา
4 months ago

Related Skills

#html5#javascript#nextjs#react#typescript

Contact

ENERGY RESPONSE
เลขที่ 408/82 ชั้น 19 อาคารสำนักงานพหลโยธิน เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

About ENERGY RESPONSE

โลโก้บริษัท ENERGY RESPONSE

ENERGY RESPONSEInformation Technology

ENRES เป็น Startup จัดการข้อมูลพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยี IoT และ AI มาช่วยทำให้ลูกค้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจข้อมูลและตอบสนองการใช้พลังงานและการทำงานในการดำเ

กรุงเทพมหานคร

More at ENERGY RESPONSE

1 other opening

7 days ago

Software Engineer (Front-End)

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿75,000 ENERGY RESPONSE - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#html5#javascript#nextjs#reactjs#typescript