โลโก้บริษัท ENERGY RESPONSE

QA Engineer / Software Tester

ENERGY RESPONSE - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿50,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงวิธีการทดสอบ และ Software Configuration ให้มีประสิทธิภาพ
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบจาก Manual เป็น Automate ให้ได้มากที่สุด โดยใช้ Code และ Script
 • กำหนดวิธีและคู่มือการทดสอบสำหรับ Tracking และแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์
 • สร้าง Test Case เพื่อวินิจฉัยปัญหา และแก้ไข Bug รวมทั้งจำลองข้อมูลเพื่อนำไปทดสอบให้แน่ใจว่า ในแอปพลิเคชันมีการทดสอบที่ครอบคลุมทุกด้าน
 • ค้นหาโปรแกรมหรือวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้ได้วิธีการทดสอบที่ดีที่สุด
 • ผลักดันและสนับสนุนทีม development ในการใช้สคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ
 • ทำงานร่วมกับทีม development อย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนทิศทางธุรกิจที่รวดเร็ว

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น

 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีจากสาขาเกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบเบราว์เซอร์หลายรุ่น (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer)
 • เชี่ยวชาญในการทดสอบอุปกรณ์หลายประเภท (handset, tablet, PC, etc)
 • มีความรู้ด้าน Software Development และสามารถทำความเข้าใจ Technical Documentations ในภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและสื่อสารได้ดี
 • เรียนรู้ได้เร็ว ติดตามและทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • Selenium, Robot framework
 • JMeter
 • Node-red
 • PostgreSQL, TimescaleDB
 • Docker, Kubernetes
a month ago

Related Skills

#auromatedtest#communication#manualtest#sql#testcase

Contact

ENERGY RESPONSE
เลขที่ 408/82 ชั้น 19 อาคารสำนักงานพหลโยธิน เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

About ENERGY RESPONSE

โลโก้บริษัท ENERGY RESPONSE

ENERGY RESPONSEInformation Technology

ENRES เป็น Startup จัดการข้อมูลพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยี IoT และ AI มาช่วยทำให้ลูกค้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจข้อมูลและตอบสนองการใช้พลังงานและการทำงานในการดำเ

กรุงเทพมหานคร

More at ENERGY RESPONSE

1 other opening

8 hours ago

Software Engineer (Front-End)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿70,000 ENERGY RESPONSE - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#html5#javascript#nextjs#react#typescript