โลโก้บริษัท ENERGY RESPONSE

ENERGY RESPONSE

Information Technology

ENRES เป็น Startup จัดการข้อมูลพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยี IoT และ AI มาช่วยทำให้ลูกค้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจข้อมูลและตอบสนองการใช้พลังงานและการทำงานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทางทีมได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ เข้ากับการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูงผ่านระบบออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการลูกค้าที่ใช้ ENRES มีหลากหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน และโรงงานทั่วประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจและใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากกลุ่มลูกค้าแล้วยังมี สื่อและนักลงทุนที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาเช่นเดียวกัน (https://techsauce.co/startup/dvab1-demoday-winners/) ENRES จึงกำลังขยายทีมเพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพลังงานออนไลน์เพื่อเข้าสู่ตลาดเอเชียอาคเนย์ต่อไป 

Contact

เลขที่ 408/82 ชั้น 19 อาคารสำนักงานพหลโยธิน เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

ENERGY RESPONSE jobs

1 result