โลโก้บริษัท Bifrost Connect Co.,Ltd

PHP Web Developer [Hybrid Working]

Bifrost Connect Co.,Ltd - Entry-Level, Full time - เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿24,000-฿40,000

Responsibilities : 

 • เข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจและสามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบตามความต้องการนั้นได้ 
 • พัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมดของบริษัททั้งระบบ Front-End , Back-End รวมถึงระบบสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านเว็บไซต์และเกมออนไลน์ 
 • Programming ภาษา PHP และติดต่อ Database MSSQL, MySQL รวมถึง No-SQL เช่น Redis, Mongo รวมถึงระบบจัดการ Data อื่นๆ เช่น Elastic Search เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ 
 • ควบคุมให้ระบบที่พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ, มีความถูกต้อง, มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 • ประยุคนำระบบ Third-Party ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานร่วมกับระบบที่มีอย่างเหมาะสม และทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

Education and Experiences 

 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application 
 • ประสบการณ์เฉพาะทางเพิ่มเติม (ระบุ) PHP Laravel 

Knowledge and skill & Training requirement 

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Web Technology PHP, HTML 5, CSS3, JAVA Script, AJAX, JQuery, JSON หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Web Application 
 • มีความรู้ในเรื่อง XML และ Web Services (SOAP, REST) 
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาในกรอบ Framework (Bootstrap) 
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker 
 • เข้าใจเรื่องการทำ code versioning เป็นอย่างดี รวมถึง Tool ที่นำมาใช้ (Git/Mercurial) 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ test driven design และ unit testing 
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Web security เป็นอย่างดี 
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Project Management Tool และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอ 
 • สามารถทำงานเป็นทีม เพื่อให้ทีมสามารถบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน 
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในเกมออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติด้วย IM และ E-mail ได้ 
 • มีความสนใจ กระตือรือร้น ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

 ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ประจำบริษัท  Electronics Extreme จำกัด [บริษัท Partner ของ Bifrost Connect ] 
 • ภายใต้การดูแลของทีม People  จาก Bifrost Connect 
2 months ago

Related Skills

#laravel#php

Contact

Bifrost Connect Co.,Ltd
อาคารธนวัชร ชั้น 8 เลขที่ 18 ซอยงามวงศ์วาน 6 แยก 3 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

About Bifrost Connect Co.,Ltd

โลโก้บริษัท Bifrost Connect Co.,Ltd

Bifrost Connect Co.,LtdInformation Technology

WE ARE THE PEOPLE’S PARTNER WHO SPECIALIZE IN PEOPLECONSULTANCY SERVICES FOR YOUR BUSINESSES. OUR PARTNERS: - Game publisher business - Digital Agency - Digital Platform [ Ecommerce] - Software House

นนทบุรี