โลโก้บริษัท EATLAB

Sales

EATLAB - Entry-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿15,000-฿25,000

 - Arranging business development meetings with prospectiveclients  

- Developing a business development strategy  

- Pitching about EATLAB 

- Protects organization's value by keeping informationconfidential. 

- Promote the companys products/servicesaddressing or predicting clientsobjectives 

- Builds market position by locating, developing, defining,negotiating, and closing business relationships.  

- Prepare Sales Contracts ensuring adherence to law-establishedrules and guidelines 

- Keep records of sales, revenue, invoices etc. 

- Enhances organization reputation by accepting ownership foraccomplishing new and different requests; exploring opportunities to add valueto job accomplishments. 

- Provide trustworthy feedback and after-salessupport 

- Build long-term relationships with newand existing customers 

- Develops negotiating strategies and positions by studyingintegration of new venture with company strategies and operations; examiningrisks and potentials; estimating partners' needs and goals. 

- Develop entry level staff into valuable salespeople  

- Support in developing a growth strategy focused both onfinancial gain and customer satisfaction  

Requirements

- BSc/BA/MBA in businessadministration, sales or relevant field 

- Experience in working experience as a business development,sales executive or a relevant role is a plus 

- Proficiency in MS Office and CRM software (e.g. HubSpot) 

- Proficiency in English 

- Have good communication, presentation, negotiation, and timemanagement skills 

- Have ability to build rapport 

- Experience sales track record, closing skills, motivation forsales is a plus 

- Experience in customer support is a plus 

- Experience in AI and deep technology is a plus  

a month ago

Related Skills

#eng#sale-marketing#sales#salesexecutive

Contact

EATLAB
110/1 อาคาร KX ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10160

About EATLAB

โลโก้บริษัท EATLAB

EATLABOther

EATLAB เป็นบริษัท startup ที่ช่วยร้านอาหารวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มกำไรและรายรับสูงสุดให้กับร้าน โดยมีการนำเทคโนโลยี AI ที่ใช้กับตลาดทุน (financial market) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยคิดเมนูใหม่ กำหนดร

กรุงเทพมหานคร