โลโก้บริษัท EATLAB

Full Stack Developer

EATLAB - Senior-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿60,000

Job Description

1. Design and develop for full stack web applications

2. Work closely with product owners to understand business goals and system requirements.

3. Collaborate with team to deliver quality outputs for applications.

4. Communicate technologies and solutions to technical and non-technical stakeholders

Requirements

1. B.S., M.S.degree in Computer Science/ Computer Engineering/ Information Engineering/ Mathematics/ Physics/ Mechanical Engineering

2. 3-4 years of experience in Web Application development (front- end and back-end).

3. Proficient in Web Application (ReactJS), Back-End (node js), javascript

4. Familiar with JavaScript frameworks such as Reactjs, React-router, Redux, Webpack, node js

5. Strong knowledge of RESTFul API and UX / UI

6. Able to use Python is an advantage

7. Experience with source control systems such as Git

Cloud deployment experience with AWS

8. Can communicate in English both speaking and writing is a plus

9. Good team player and be able to work independently under the pressure

a month ago

Related Skills

#javascript#nodejs#python#reactjs

Contact

EATLAB
110/1 อาคาร KX ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10160

About EATLAB

โลโก้บริษัท EATLAB

EATLABOther

EATLAB เป็นบริษัท startup ที่ช่วยร้านอาหารวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มกำไรและรายรับสูงสุดให้กับร้าน โดยมีการนำเทคโนโลยี AI ที่ใช้กับตลาดทุน (financial market) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยคิดเมนูใหม่ กำหนดร

กรุงเทพมหานคร

More at EATLAB

1 other opening

3 days ago

Sales

Entry-Level, Full time

฿15,000-฿25,000 EATLAB - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
#eng#sale-marketing#sales#salesexecutive