โลโก้บริษัท Eatlab

Full Stack Python Developer

Eatlab - Senior-Level, Full time - คลองสาน กรุงเทพมหานคร
฿15,000-฿50,000

Job Description* 1. Design and develop for full stack web application system

2. Design and develop system of SQL and NoSQL database

3. Design development architecture of backend and frontend

4. Work closely with product owners to understand business goals and system requirements.

5. Collaborate with team to deliver quality outputs for applications.

6. Communicate technologies and solutions to technical and non-technical stakeholders

7. Maintain long running large scale production application

8. Construct and maintain test system for web appication

Requirements

1. B.S., M.S.degree in Computer Science/ Computer Engineering/ Information Engineering or related field

2. 1-2 years of experience in Web Application development (front- end and back-end).

3. Proficient in Python, Javascript and NodeJS

4. Familiar with JavaScript frameworks such as Reactjs, React-router, Redux, Webpack, node js

5. Strong knowledge of RESTFul API and UX / UI

6. Strong Git skill

7. Able to communicate in English both speaking and writing is a plus

8. Good team player and be able to work independently under the pressure

9. Experience in Cloud platform (GCP, AWS, Azure) is a plus

7 days ago

Related Skills

#backend#javascript#python#reactjs#ux-ui

Contact

Eatlab
110/1 อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 9 ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต จอมทอง กทม. 10600

About Eatlab

โลโก้บริษัท Eatlab

EatlabInformation Technology

EATLAB เป็นบริษัท startup ที่ช่วยร้านอาหารวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มกำไรและรายรับสูงสุดให้กับร้าน โดยมีการนำเทคโนโลยี AI ที่ใช้กับตลาดทุน (financial market) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยคิดเมนูใหม่ กำหนดร

กรุงเทพมหานคร