โลโก้บริษัท EATLAB

EATLAB

Other

EATLAB เป็นบริษัท startup ที่ช่วยร้านอาหารวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มกำไรและรายรับสูงสุดให้กับร้าน โดยมีการนำเทคโนโลยี AI ที่ใช้กับตลาดทุน (financial market) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยคิดเมนูใหม่ กำหนดราคา ออกแบบเมนู และวัดคุณภาพการบริการ

Contact

110/1 อาคาร KX ชั้น 9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10160

EATLAB jobs

0 results