โลโก้บริษัท Dynamic Intelligence Asia

Marketing project coordinator

Dynamic Intelligence Asia - Entry-Level, Internship - กรุงเทพมหานคร
฿1,000-฿1,000

Dynamic Intelligence Asia. We focus on providing solutions by appliying innovation AI and computer Vision for industrial and business intelligence.

รับหลายตำแหน่ง ทั้ง #Full-time #Part-time #Contract 3-12 เดือน 

สามารถทำงานจากบ้านได้ เข้า office 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

ส่ง resume พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ hr@dia.co.th 

Marketing project coordinator: 1 positions (Junior, internship 3 months)

Marketing project coordinator: 1 position (Senior, Part-time)

We are looking for an intern that eager to learn with hand on, idea and creativity to help us creating market strategy, market approach as well as PR the product that will include working with agency for product commercial and presentation PR.  

This position will work collaboratively with product development team thus it's the opportunity to learn how new product is developing as well as internal and external stakeholders engagement. 

There are three questions below, 

If you need to introduce out of the box product that has never exist in this planet before.

1. How your marketing plan would be?

2. How will you launch the product, strategy? 

3. What the VDO commercial would look like :)     

If you are interested to apply this position, please send your answers along with resume to hr@dia.co.th 

Salary: negotible based on your skills and experience.

Dynamic Intelligence Asia

-หากคุณเป็นคนชอบงานที่ท้าทายความสามารถ (New Tech) 

-ชอบการเรียนรู้ กล้าพัฒนาตนเองค้นหาสิ่งใหม่ๆ (New Ideas) 

-มีความรับผิดชอบสูง (High responsibility) 

-กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสนอ กล้ารับฟังความคิดเห็น (Open mind) 

-ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

-โอกาสก้าวหน้าในงานสูงแบบก้าวกระโดด 

-เงินเดือนจ่ายตามความสามารถ+ annual bonus 

- ลูกค้าระดับ Top ทั้งในและต่างประเทศ 

- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ Flexible hours 

- สามารถทำงานจากบ้าน หรือนอกสถานที่ได้ตามความเหมาะสม 

- Team party เดือนละครั้ง 

3 months ago

Related Skills

#analyst#business-development#marketing#sales

Contact

Dynamic Intelligence Asia
100 Sukhapiban 5 Rd. Saimai Bangkok

About Dynamic Intelligence Asia

โลโก้บริษัท Dynamic Intelligence Asia

Dynamic Intelligence AsiaInformation Technology

Dynamic Intelligence Asia (dIA). The company focus on providing solutions by applying innovation, AI and Computer Vision for industrial and business intelligence.  

กรุงเทพมหานคร

More at Dynamic Intelligence Asia

1 other opening

8 days ago

AI Computer Vision Developer

Middle-Level, Part time

฿35,000-฿70,000 Dynamic Intelligence Asia - กรุงเทพมหานคร
#cloud#data-modeling#deeplearning#machine-learning#python