โลโก้บริษัท DOTARAI CO.,LTD.

Java Programmer

DOTARAI CO.,LTD. - Entry-Level, Full time - คลองหลวง ปทุมธานี
฿20,000-฿40,000

รับสมัคร Java Programmer

Salary Range: 20K-40K

.

Job Summary:

ออกแบบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบ Back-end รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล การรับ-ส่ง ข้อมูล การประสานงานระหว่างทีม การทดสอบการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่บริษัทวางไว้ ซึ่งเน้น Back-end เป็นหลัก

.

Key Responsibilities:

 • ออกแบบ พัฒนาระบบ ทั้งในส่วนการประมวลผลและการแสดงผล เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบที่อยู่ในความรับผิดชอบตั้งแต่ระยะการพัฒนาถึงระยะใช้งานจริง
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบ, ฐานข้อมูล, เซิฟเวอร์ หรือระบบที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทำงานได้ปกติ
 • พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดของระบบที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเร็วที่สุด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งทางด้านการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และการแก้ไขปัญหา
 • ศึกษา ค้นคว้า อัพเดทข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

.

Qualifications:

 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน java, jsp, jdbc, tomcat, sql, xml, ubuntu หรือ linux (พื้นฐาน) และอื่นๆ
 • มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
 • สามารถจัดการและวางแผนการทำงานของตนเองได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารกับทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกทีม
 • สนใจเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

.

Working hours: เข้าออฟฟิศจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

.

Benefits: ประกันสังคม / ประกันสุขภาพกลุ่ม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี / ท่องเที่ยวประจำปี และอื่นๆ

.

Office:

บริษัท ดอท อะไร จำกัด 

131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Map: https://goo.gl/maps/dsmhXyvUw8rm4TPW8

.

Contact:

089-419-5445

chinawut.roj@gmail.com 

2 months ago

Related Skills

#javascript#jsp#sql#ubuntu#xml

Contact

DOTARAI CO.,LTD.
บริษัท ดอท อะไร จำกัด 131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Map: https://goo.gl/maps/dsmhXyvUw8rm4TPW8

About DOTARAI CO.,LTD.

โลโก้บริษัท DOTARAI CO.,LTD.

DOTARAI CO.,LTD.Information Technology

"บริษัท ดอท อะไร จำกัด" ซึ่งเป็น THNIC Authorized Reseller และ ICANN Accredited Registrar เปิดรับจดทะเบียน .co.th .in.th .com .net และอื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความรู้และมีประส

ปทุมธานี