โลโก้บริษัท DIGITHAI Software Group

Junior QA - Low English is Ok

DIGITHAI Software Group - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

เรากำลังมองหาผู้ที่มีแรงจูงใจสูงและมีความละเอียดรอบคอบในการรับผิดชอบในตำแหน่ง Quality Assurance (QA) Analyst เพื่อเข้าร่วมทีมของเราในฐานะ QA Analyst คุณจะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบและการวิเคราะห์อย่างเข้มงวด คุณจะมีส่วนสำคัญในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและความน่าเชื่อถือและคุณจะทำงานร่วมกับทีมที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันเพื่อระบุ รายงาน และแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

We are seeking a highly motivated and detail-oriented Quality Assurance (QA) Analyst to join our team. As a QA Analyst, you will play a critical role in ensuring the quality and reliability of our products through rigorous testing and analysis. You will work closely with cross-functional teams to identify, report, and resolve defects, ensuring that our products meet the highest standards of quality and performance.

Responsibilities:

 • Develop and execute test plans, test cases, and test scripts to thoroughly evaluate product functionality and performance.
 • Conduct manual and automated testing of web and mobile applications, APIs, and backend systems.
 • Identify, document, and track software defects using bug tracking systems, and work closely with development teams to resolve issues in a timely manner.
 • Perform regression testing to ensure that defects are fixed and new features meet specified requirements without negatively impacting existing functionality.
 • Collaborate with product managers, developers, and other stakeholders to understand project requirements and acceptance criteria.
 • Participate in design reviews, requirement sessions, and sprint planning meetings to provide QA input and ensure that quality is built into the development process.
 • Analyze test results, identify trends, and provide feedback to improve product quality and reliability.
 • Stay updated on industry best practices, emerging technologies, and QA methodologies to continuously improve testing processes and tools.

Requirements:

 • One or more years’ experience as a QA Analyst or similar role, with a good understanding of software testing principles, methodologies, and tools.
 • Proficiency in writing clear, concise, and comprehensive test plans, test cases, and defect reports.
 • Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to identify root causes of issues and propose effective solutions.
 • Excellent communication and collaboration skills, with the ability to work effectively in a team environment.
 • Plus, if you have hands-on experience with manual testing techniques and test automation tools such as Selenium, Appium, or similar.
 • Experience with Agile development methodologies and tools such as JIRA or similar.
 • Knowledge of web technologies, APIs, databases, and backend systems.
 • Familiarity with version control systems such as Git.
 • Good command of the English language, both spoken and written. If not good yet, willing to learn it.

Join our dynamic team and contribute to the delivery of high-quality products that delight our customers. Apply now and embark on a rewarding career with our comprehensive benefits package:

· Flexible working hours and paid overtime (if any)· Work five days per week (Monday to Friday)· Two days work from home· Top quality Health Insurance· Yearly Performance Bonus· Project Bonus· 15 days of paid holiday + public holidays· Yearly work from home and learning allowance· Yearly sport and free time allowance· Office free snacks and company activities!

18 days ago

Related Skills

#quality#qualityassurance#testing

Contact

DIGITHAI Software Group
Park Avenue Building unit 446/40 room A, ซอย ปรีดี พนมยงค์ 20/1 แขวง พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 https://goo.gl/maps/BRdPc4dKEyhhJQLL8

About DIGITHAI Software Group

โลโก้บริษัท DIGITHAI Software Group

DIGITHAI Software GroupInformation Technology

DIGITHAI specializes in providing skilled engineers to international companies. We are always looking for bright minds who's passion is coding, but also value a well-structured work-life balance.  We

กรุงเทพมหานคร