โลโก้บริษัท Digitalbay Hospitality Co., LTD. (BedBaker)

Digitalbay Hospitality Co., LTD. (BedBaker)

Information Technology

บริษัท ดิจิตอลเบย์ ฮอสปิแทลิตี้ จำกัด เป็นบริษัท Startup ให้บริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการโรงแรมและห้องพักภายใต้แบรนด์ BedBaker ที่ช่วยให้โรงแรมทำงานได้เป็นอัตโนมัติ มืออาชีพ ง่ายและดียิ่งขึ้น โดย BedBaker จะเป็นระบบศูนย์กลางที่ช่วยในการบริหารจัดการการเปิดปิดห้องพัก การเปลี่ยนแปลงราคา การบริหารจัดการภายใน การเชื่อมโยงติดต่อกับลูกค้า ฯลฯ แบบครบวงจร อัตโนมัติ และเรียลทามสำหรับโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศและต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

โดยผลิตภัณฑ์ของ BedBaker ประกอบไปด้วย 

1. Property Management System 

2. Channel Management System 

3. Rate Intelligence

4. Big Data Service 

    Contact

    The Brick Space. 31 ซอย 13 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

    Digitalbay Hospitality Co., LTD. (BedBaker) jobs

    0 results