โลโก้บริษัท Digital Valley

Fullstack Developer [ PHP / Laravel ]

Digital Valley - Entry-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿75,000

Fullstack Developer เพื่อนร่วมงานไฟแรงที่ลุ่มหลงในการ Coding ที่ความหลากหลาย คือความท้าทาย เขาเหล่านั้นมักมีความเป็น Cross Functional Skill อยู่ในตัว ชอบเรียนรู้ ค้นหาคำตอบ และลงมือทดลองทำถ้าคุณใช่สมัครมาได้เลย

 • ตำแหน่งงานนี้จะมีการทดสอบความรู้ ณ วันสัมภาษณ์งาน โปรดเตรียมตัวและเผื่อเวลา
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่ และ นักศึกษาฝึกงานเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ 

หน้าที่ (Responsibilities) 

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร
 • แก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 • ตรวจสอบ สร้าง และออกแบบ Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 • ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ 
 • วางแผนทำงาน ประสานงานร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก 

ทักษะ (Skills) 

 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมบน HTML5, CSS3, JavaScript เป็นอย่างดี 
 • มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDB 
 • เคยพัฒนาหรือใช้ Framework PHP + Laravel 5+ 
 • เคยเขียนโปรแกรมในลักษณะของ OOP/MVC มาบ้าง 
 • เคยพัฒนาหรือใช้ XML, JSON และ เคยเขียน Web Service/Web Application และเคยเขียน API, Web Service/Soap & Rest Service 
 • หากมีความรู้และเคยใช้งาน Google Clouds จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องการ Deploy Code/Version Control (Git)/Docker จะดีมาก 
 • มีประสบการร์การทำงานในวงจรพัฒนาแบบ Agile/Scrum/Sprint มาบ้าง

Qualification (คุณสมบัติผู้สมัคร) 

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่ง Full Stack Developer ประสบการณ์ 0-4 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) สำหรับตำแหน่ง Senior Full Stack Developer ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack และมีทักษะ (Skill) ในด้านการพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบไว้ด้านบน

3. สำหรับตำแหน่ง Full Stack Developer ประสบการณ์ 0-4 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาฝึกงาน)

4. สำหรับตำแหน่ง Senior Full Stack ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ***

5.หากมีความรู้เพิ่มเติมในกลุ่ม Responsive Website, ERP/Backoffice, Mobile App, UI/UX, SEO & Website Speed Optimization จะพิจารณาเป็นพิเศษ6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้งานเบื้องต้นได้ในการพูด ฟัง อ่าน เขียน 

6. หากมีความรู้เพิ่มเติมในเทคโนโลยี Blockchain และ Crypto Currency, Travel-Tech หรือ Fin-Tech จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ

7. Make Sense, สื่อสารเป็น, ชอบติดตามเทคโนโลยีไอทีใหม่ ๆ และ เปิดโลกทัศน์

8. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้งานเบื้องต้นได้ในการพูด ฟัง อ่าน เขียน

9. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน และ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง

การทำงานและสวัสดิการเบื้องต้น : 

 • ทำงานที่ออฟฟิส 3วัน WFH 2วัน (Developer)
 • การอบรมและสัมมนา (ทุกตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม(ทุกตำแหน่ง)
 • ประกันกลุ่มคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)
 • มินิบาร์เครื่องดื่มไม่อั้น (ทุกตำแหน่ง)
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามผลงาน)
 • เงินโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินการทำงาน)
 • ทุนการศึกษา (ตามอายุงานและผลการประเมินการทำงาน)
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการในเครือบริษัท
 • ประกันชีวิต (ตามผลการประเมินสำหรับเพื่อนร่วมงางาน 3 ปีขึ้นไป) 

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลย!ไม่ว่าจะเป็น CV, Resume หรือ Portfolio ผลงาน ขอพิจารณาผู้สมัครที่แนบรูปถ่ายมาให้นะส่งมาที่ career@digitalvalley.co.th ได้เลย 

ซีรีย์เกาหลี 2022 | ตั๋วเครื่องบิน | จองตั๋วเครื่องบิน 

3 months ago

Related Skills

#api#javascript#laravel#mysql#php

Contact

Digital Valley
3455 TTC Park Tower 2nd floor, Rama 9 Rd., Pattanakarn, Suanluang Bangkok 10250 Tel: 02-171-9898 ext. 1901 (Tech Recruiter)

About Digital Valley

โลโก้บริษัท Digital Valley

Digital ValleyInformation Technology

ดิจิทัล วัลเลย์ ประกอบธุรกิจสายพัฒนาซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี กำลังขยายงานและต้องการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ ไฟแรงและกระตือรือร้น เพื่อบรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน พวกเรามุ่งเน้นในก

กรุงเทพมหานคร