โลโก้บริษัท Digital Vallley

Full Stack Developer ( React.js / Node.js )

Digital Vallley - Middle-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿80,000

Fullstack Developer เพื่อนร่วมงานไฟแรงที่ลุ่มหลงในการ Coding ที่ความหลากหลายคือความท้าทาย เขาเหล่านั้นมักมีความเป็น Cross Functional Skill อยู่ในตัว ชอบเรียนรู้ ค้นหาคำตอบ ถ้าคุณใช่สมัครมาได้เลย **ยินดีรับเด็กจบใหม่ และ นักศึกษาฝึกงานเงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ **

Responsibility (ความรับผิดชอบ): 

 • วิเคราะห์ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirementขององค์กร 
 • แก้ไขปัญหาและ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 • ตรวจสอบสร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 • ตรวจสอบสร้าง และ ออกแบบ NoSQL Database ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 • ปรับปรุงและพัฒนาWeb Application ให้มีประสิทธิภาพ 
 • วางแผนทำงานประสานงาน ร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก 

Skills (ทักษะ) : 

 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมบนHTML5, CSS3, JavaScript เป็นอย่างดี 
 • มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDB 
 • เคยพัฒนาหรือใช้ Framework React.js,React Native,Razzle SSR (Server RenderReact) และ Node.js หรือ Next.js 
 • เคยเขียนโปรแกรมในลักษณะของ OOP/MVC มาบ้าง 
 • เคยพัฒนาหรือใช้ XML, JSON และ เคยเขียน Web Service/Web Application และเคยเขียน API, Web Service/Soap & Rest Service 
 • หากมีความรู้และเคยใช้งาน Google Clouds จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องการ Deploy Code/Version Control (Git)/Docker จะดีมาก 
 • มีประสบการร์การทำงานในวงจรพัฒนาแบบ Agile/Scrum/Sprint มาบ้าง 

Qualification (คุณสมบัติผู้สมัคร) 

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่ง Full Stack Developer ประสบการณ์ 0-4 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) สำหรับตำแหน่ง Senior Full Stack Developer ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป 

2. มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack ในการใช้ React.js, Node.js, React Native ในการพัฒนา Web Application ดังนี้ Web Service/API, Responsive Website, ERP/Backoffice, Mobile App, Responsive Website, UI/UX & Pagespeed 

3. หากมีความรู้ด้าน SEO/Website Speed Optimization จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. Make Sense, สื่อสารเป็น, ชอบติดตามเทคโนโลยีไอทีใหม่ ๆ ชอบท่องเที่ยว และ เปิดโลกทัศน์ 

5. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมในธุรกิจ OTA (Online Travel Agency) หรือ Travel-Tech หรือ Fin-Tech จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้งานเบื้องต้นได้ในการพูด ฟัง อ่าน เขียน 

7. มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน และ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง 

**ตำแหน่งงานนี้จะมีการทดสอบความรู้ ณวันสัมภาษณ์งาน 

การทำงานและสวัสดิการเบื้องต้น : 

 • ทำงานที่ออฟฟิส 3วัน WFH 2วัน (Developer)
 • การอบรมและสัมมนา (ทุกตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม(ทุกตำแหน่ง)
 • ประกันกลุ่มคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)
 • มินิบาร์เครื่องดื่มไม่อั้น (ทุกตำแหน่ง)
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามผลงาน)
 • เงินโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินการทำงาน)
 • ทุนการศึกษา (ตามอายุงานและผลการประเมินการทำงาน)
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการในเครือบริษัท
 • ประกันชีวิต (ตามผลการประเมินสำหรับเพื่อนร่วมงางาน 3 ปีขึ้นไป) 

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลย!ไม่ว่าจะเป็น CV, Resume หรือ Portfolio ผลงาน ขอพิจารณาผู้สมัครที่แนบรูปถ่ายมาให้นะส่งมาที่ career@digitalvalley.co.th ได้เลย  

จองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ | ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบินภูเก็ต 

5 months ago

Related Skills

#express#nodejs#razzle#react#react-native

Contact

Digital Vallley
3455 TTC Park Tower 2nd floor, Rama 9 Rd., Pattanakarn, Suanluang Bangkok 10250 Tel: 02-171-9898 ext. 1901 (Tech Recruiter)

About Digital Vallley

โลโก้บริษัท Digital Vallley

Digital VallleyInformation Technology

ดิจิทัล วัลเลย์ ประกอบธุรกิจสายพัฒนาซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี กำลังขยายงานและต้องการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ ไฟแรงและกระตือรือร้น เพื่อบรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน พวกเรามุ่งเน้นในก

กรุงเทพมหานคร