โลโก้บริษัท Digital Health Venture., Ltd

Innovation Project Specialist - [Ad]

Digital Health Venture., Ltd - Middle-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿60,000

Qualifications

  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป  
  • มีใจรักการสื่อสาร ปรับตัวง่ายสามารถรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
  • สามารถจัดสรรงานและมีความรับผิดชอบ มี commitment ในการส่งมอบงานตามกำหนด 
  • มีทักษะการจับประเด็น เก็บข้อมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทำงานคล่องตัว 
  • มีพื้นฐานการทำงานข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitativeresearch) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative research) และสามารถเรียบเรียงข้อมูลได้  
  • สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอไอเดียใหม่ๆได้ 
  • มีทักษะในการเขียน สรุปข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญและนำเสนอข้อมูลได้  
  • ทำงานได้ตามเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้างาน มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทีมได้ดีสามารถทำงานกับคนมองต่างมุมมองได้  
  • มี commitment ในการทำงานตามแผนงานTimeline   
6 months ago

Related Skills

#innovation

Contact

Digital Health Venture., Ltd
488 Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250, Thailand Tel +66(0) 2022-2222

About Digital Health Venture., Ltd

โลโก้บริษัท Digital Health Venture., Ltd

Digital Health Venture., LtdHealthcare

DHV [Digital Health Venture] is an innovation and venture arm of Samitivej Hospital Group. Our mission is to build a sustainable digital healthcare ecosystem and provide a high standard of excellence

กรุงเทพมหานคร