โลโก้บริษัท Digital Connect Ltd.

Full Stack Developer ( React.js / Node.js )

Digital Connect Ltd. - Entry-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

Full Stack Developer ( React.js / Node.js )

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร
 • แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนทำงาน ประสานงาน ร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก

Skills :

• มีทักษะการเขียนโปรแกรมบน HTML5, CSS3, JavaScript เป็นอย่างดี• มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDB• เคยพัฒนาหรือใช้ Framework React.js,React Native,Razzle SSR (Server Render React) และ Node.js หรือ Next.js• เคยเขียนโปรแกรมในลักษณะ ของง OOP/MVC มาบ้าง• เคยพัฒนาหรือใช้ XML, JSON และ เคยเขียน Web Service/Web Application และเคยเขียน API, Web Service/Soap & Rest Service• หากมีความรู้และเคยใช้งาน Google Clouds หรือ Digtital Ocean จะพิจารณาเป็นพิเศษ• มีความรู้พื้นฐานเรื่องการ Deploy Code/Version Control (Git)/Docker จะดีมาก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่ง Full Stack Developer ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)สำหรับตำแหน่ง Senior Full Stack Developer ประสบการณ์ 4 ปี ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack ในการใช้ React.js, Node.js, React Native ในการพัฒนา Web Application ดังนี้ Web Service/API, Responsive Website, ERP/Backoffice, Mobile App, Responsive Website, UI/UX & Pagespeed
 3. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมในธุรกิจ OTA (Online Travel Agency) หรือ Travel-Tech จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. หากมีความรู้ด้าน SEO/Website Speed Optimization จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. Make Sense, สื่อสารเป็น, ชอบติดตามเทคโนโลยีไอทีใหม่ ๆ ชอบท่องเที่ยว และ เปิดโลกทัศน์
 6. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมในธุรกิจ OTA (Online Travel Agency) หรือ Travel-Tech จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้งานเบื้องต้นได้ ในการพูด ฟัง อ่าน เขียน

สวัสดิการ และ สวัสดิการพิเศษ

 • การอบรมและสัมมนา (ทุกตำแหน่ง)
 • เบี้ยขยัน (ทุกตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม (ทุกตำแหน่ง)
 • ประกันกลุ่มคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)
 • E-Wallet ใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารในเครือฯ (ทุกตำแหน่ง)
 • คอมมิชชั่นจากการขาย (สำหรับตำแหน่งที่มีการขายงานได้)
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามผลงาน)
 • เงินโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินการทำงาน)
 • ทุนการศึกษา (ตามอายุงานและผลการประเมินการทำงาน)
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว
 • ประกันชีวิต (ตามผลการประเมิน และ ต้องทำงาน 3 ปีขึ้นไป)

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ! ไม่ว่าจะเป็น CV, Resume หรือ Portfolio ผลงาน มาที่ career@digitalconnect.co.thWebsite: www.digitalconnect.co.th ขอพิจารณาผู้สมัครที่แนบรูปถ่ายมาให้นะครับ  

2 months ago

Related Skills

#api#nodejs#react#reactjs#reactnative

Contact

Digital Connect Ltd.
3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ แผนกทรัพยากรมนุษย์ 02-171-9999 ต่อ 1882, 1880

About Digital Connect Ltd.

โลโก้บริษัท Digital Connect Ltd.

Digital Connect Ltd.Information Technology

บริษัท ดิจิทัลคอนเนค จำกัด น้องใหม่สายธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่มี Backup อยู่ในในเครือโฮลดิ้งของ TTC Global (TTCG) ผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ ท่องเที่ยว และ เทคโนโลยี อันหลากหลายกว่า 20 ปี ร

กรุงเทพมหานคร