โลโก้บริษัท Digital Connect Ltd.

Full Stack Developer ( PHP / Laravel )

Digital Connect Ltd. - Entry-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿55,000

Fullstack Developer เพื่อนร่วมงานไฟแรงที่ลุ่มหลงในการ Coding ทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน ที่ความหลากหลายคือความท้าทาย เขาเหล่านั้นมักมีความเป็น Cross Functional Nature อยู่ในตัว ชอบเรียนรู้ ค้นหาคำตอบ ถ้าคุณใช่สมัครมาได้เลย**ยินดีรับเด็กจบใหม่ และ นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ ** 

หน้าที่ (Responsibilities) 

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และ เขียนโปรแกรมพัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร
 • แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนทำงาน ประสานงาน ร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก 

ทักษะ (Skills)

 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมบน HTML5, CSS3, JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDB
 • เคยพัฒนาหรือใช้ Framework PHP + Laravel 5+
 • เคยเขียนโปรแกรมในลักษณะ ของง OOP/MVC มาบ้าง
 • เคยพัฒนาหรือใช้ XML, JSON และ เคยเขียน Web Service/Web Application และเคยเขียน API, Web Service/Soap & Rest Service
 • หากมีความรู้และเคยใช้งาน Google Clouds จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องการ Deploy Code/Version Control (Git)/Docker จะดีมาก
 • มีประสบการร์การทำงานในวงจรพัฒนาแบบ Agile/Scrum/Sprint มาบ้าง **ยินดีรับเด็กจบใหม่ และ นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์ **

คุณสมบัติผู้สมัคร (Talent's Qualification)

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack ในการพัฒนา Web Application ดังนี้ Web Service/API, Responsive Website, ERP/Backoffice, Mobile App, Responsive Website, UI/UX & Pagespeed

หากมีความรู้ด้าน SEO/Website Speed Optimization จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมในธุรกิจ OTA (Online Travel Agency), Travel-Tech หรือ Fin-Tech จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Make Sense, สื่อสารเป็น, ชอบติดตามเทคโนโลยีไอทีใหม่ ๆ ชอบท่องเที่ยว และ เปิดโลกทัศน์

หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมในธุรกิจ OTA (Online Travel Agency) ,Travel-Tech หรือ Fintech จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้งานเบื้องต้นได้ ในการอ่าน เขียน พูด ฟัง ส่วนใหญ่เน้นการเขียนอีเมลล์มากที่สุด

มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน และ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง

สวัสดิการ และ สวัสดิการพิเศษ

• การอบรมและสัมมนา (ทุกตำแหน่ง)• เบี้ยขยัน (ทุกตำแหน่ง)• ประกันสังคม (ทุกตำแหน่ง)• ประกันกลุ่มคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)• E-Wallet ใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารในเครือฯ (ทุกตำแหน่ง)• คอมมิชชั่นจากการขาย (สำหรับตำแหน่งที่มีการขายงานได้)• ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามผลงาน)• เงินโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)• ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินการทำงาน)• ทุนการศึกษา (ตามอายุงานและผลการประเมินการทำงาน)• ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว• ประกันชีวิต (ตามผลการประเมิน และ ต้องทำงาน 3 ปีขึ้นไป)

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลย!ไม่ว่าจะเป็น CV, Resume หรือ Portfolio ผลงาน ขอพิจารณาผู้สมัครที่แนบรูปถ่ายมาให้นะครับ ส่งมาที่ career@digitalconnect.co.thWebsite: www.digitalconnect.co.th ตำแหน่งงานนี้จะมีการทดสอบความรู้ ณ วันสัมภาษณ์งาน 

จองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ | ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบินภูเก็ต 

3 months ago

Related Skills

#api#database#laravel#oop#php

Contact

Digital Connect Ltd.
3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ แผนกทรัพยากรมนุษย์ 02-171-9999 ต่อ 1882, 1880

About Digital Connect Ltd.

โลโก้บริษัท Digital Connect Ltd.

Digital Connect Ltd.Information Technology

บริษัท ดิจิทัลคอนเนค จำกัด ประกอบธุรกิจสายดิจิทัล ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี ที่มี Backup อยู่ในในเครือโฮลดิ้งของ TTC Global (TTCG) ที่เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี มีเงินทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท ชำระเต็ม กำลั

กรุงเทพมหานคร

More at Digital Connect Ltd.

1 other opening

2 days ago

Full Stack Developer ( React.js / Node.js )

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿70,000 Digital Connect Ltd. - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
#api#nodejs#react#react-native#reacthook