โลโก้บริษัท Digital Connect Ltd.

Junior & Senior Full Stack Developer

Digital Connect Ltd. - Middle-Level, Full time - สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000

Full Stack Developer & Senior Full Stack Developer

Salary Range : ฿20,000-฿60,000 

ประเภทงาน: Full time/ฝึกงาน/สหกิจ/Part-time *** ตำแหน่งนี้จะมีการทดสอบความรู้ ความสามารถ เบื้องต้นในวันสัมภาษณณ์งาน*** ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ! ไม่ว่าจะเป็น CV, Resume หรือ Portfolio ผลงาน มาที่ career@digitalconnect.co.thWebsite: www.digitalconnect.co.th 

Ressponsibilities :

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร
 • แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ 
 • วางแผนทำงาน ประสานงาน ร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก

Qualification :

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาไอทีฯ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สำหรับตำแหน่ง Full Stack Developer ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
 • สำหรับตำแหน่ง Senior Full Stack Developer ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack ในการพัฒนา Web Application(Responsive Website, UI/UX , ERP, Backoffice, Mobile App)
 • หากเคยทำงานพัฒนา Web Application ในสาย การท่องเที่ยว, Blockchain, Account หรือ Finance จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • Make Sense, สื่อสารเป็น, ชอบติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ชอบท่องเที่ยว และ เปิดโลกทัศน์

Skills :

 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมบน HTML5, CSS3, JavaScript, PHP หรือ .Net เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDB
 • เคยพัฒนาหรือใช้ Framework : React.js , Node.js or Laravel 5+
 • เคยพัฒนาหรือใช้ Framework : React Native ในการทำ Cross Platform Mobile App
 • เคยเขียนโปรแกรมในลักษณะ ของง OOP/MVC มาบ้าง
 • เคยพัฒนาหรือใช้ XML, JSON และ เคยเขียน Web Service/Web Application และเคยเขียน API, Web Service/ Rest Service
 • หากมีความรู้และเคยใช้งาน Cloud Service คือ Google Clouds และ AWS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Version Control (Git), Agile และ Scrum จะดีมาก

สวัสดิการพิเศษมอบให้สอดคล้องกับเวลาที่มาทำงานจริง - การอบรมและสัมมนา (ทุกตำแหน่ง)- เบี้ยขยัน (ทุกตำแหน่ง)- ประกันสังคม (ทุกตำแหน่ง)- ประกันกลุ่มคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ (ทุกตำแหน่ง)- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านในเครือฯ (ทุกตำแหน่ง)- คอมมิชชั่นจากการขาย (สำหรับพนักงานขาย)- ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามผลงาน)- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลการประเมินการทำงาน)- ทุนการศึกษา (ตามอายุงานและผลการประเมินการทำงาน)- ประกันชีวิต (ตามอายุงานและผลการประเมินการทำงาน)- ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว- วันหยุดประจำปี / ประจำสัปดาห์ / พักร้อน- อื่น ๆ

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ! ไม่ว่าจะเป็น CV, Resume หรือ Portfolio ผลงาน มาที่ career@digitalconnect.co.thWebsite: www.digitalconnect.co.th

Related Skills

#api#laravel#php#reactjs#reactnative

Contact

Digital Connect Ltd.
3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ แผนกทรัพยากรมนุษย์ 02-171-9999 ต่อ 1882, 1880

About Digital Connect Ltd.

โลโก้บริษัท Digital Connect Ltd.

Digital Connect Ltd.Information Technology

บริษัท ดิจิทัลคอนเนค จำกัด น้องใหม่สายธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่มี Backup อยู่ในในเครือโฮลดิ้งของ TTC Global ผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ ท่องเที่ยว และ เทคโนโลยี อันหลากหลายกว่า 20 ปี รับสมัคร

กรุงเทพมหานคร

More at Digital Connect Ltd.

2 other openings