โลโก้บริษัท Digital Connect Ltd.

Digital Connect Ltd.

Information Technology

บริษัท ดิจิทัลคอนเนค จำกัด ประกอบธุรกิจสายดิจิทัล ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี ที่มี Backup อยู่ในในเครือโฮลดิ้งของ TTC Global (TTCG) ที่เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี มีเงินทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท ชำระเต็ม กำลังขยายงานและต้องการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ ไฟแรง และมีความกระตือรือร้น เพื่อบรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโตไปพร้อมกันในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าและบริษัทในเครืออาทิ

 • อุตสาหกรรมไอทีและสารสนเทศ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมบริการและร้านอาหาร
 • อุตสาหกรรมระบบชำระเงินและเคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ 

ยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมงานในสายเทค เพื่อร่วมก้าวเดินไปเป็นเป็นผู้นำในการเสนอโซลูชั่นด้านไอที การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และ โซลูชั่นที่ยึดโยงจากการคิดวิเคราะห์และลงมือทำในการสร้างนิยามใหม่ของตัวเอง ด้วยแนวคิดการสร้างความหลากหลาย ในการรักษาสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์ การลงมือทำ รวมถึงเพื่อนร่วมงาน และ ลูกค้า ในแบบ Win Win 

DIGITAL CONNECT is the young innovative IT company which has marked its flagship in Thailand. We endeavor to offer the best IT solutions in order to acquire our customer’s satisfaction. We are the masters in offering effective software development solutions & digital marketing. Our experts handle your assigned projects prudently. We have provided best plus affordable web development services to numerous large as well as medium entrepreneurs with the solution for their digital marketing strategy. We believe in building and maintaining long term relationship. Redefining Web Technology with Immense Excellence on Different Verticals. 

  Contact

  3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ แผนกทรัพยากรมนุษย์ 02-171-9999 ต่อ 1882, 1880

  Digital Connect Ltd. jobs

  0 results