โลโก้บริษัท Digio (Thailand) Co., Ltd.

Operation Supervisor

Digio (Thailand) Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแล จัดการและติดตามการทำงานของทีม (ทีมOperation, ทีม Support ทางเทคนิค, ทีม Messenger)ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานติดตั้ง, ลงโปรแกรม, อัพเดทโปรแกรม, ถอนการติดตั้ง หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการ วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนด
 • บริหารจัดการการจัดเก็บสินค้าคงคลังและจัดทำรายงานสตอคสินค้า
 • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าพร้อมกับ Manager หรือเข้าประชุมแทนในกรณีที่ Manager ไม่สามารถเข้าประชุมได้
 • วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาที่กำหนด
 • วางแผนและจัดหาอุปกรณ์เสริมที่ต้องการใช้สำหรับงานติดตั้งและงานถอนการติดตั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป, สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการใช้งานเครืองรูดบัตรหรือการบริหารจัดการสตอคสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel (vlookup, pivot) ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทัศนคติที่ดี ยืดหยุ่น มีความรับผิดชอบสูง รักการบริการ
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน

สวัสดิการ

 • สวัสดิการประกันสังคม
 • Laptop  MacBook Pro/Air
 • สวัสดิการเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันจันทร์
 • เบิกค่าเดินทางกรณีเดินทางไปทำงาน on-site
 • สวัสดิการประกันชีวิต
 • สวัสดิการประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการและPerformance ของพนักงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการยืดหยุ่น
 • สวัสดิการทันตกรรมและดูแลสายตา
 • กิจกรรม Outing ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
 • กระเป๋าคอมพิวเตอร์
 • ซื้อหนังสือ/คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อการพัฒนาตนเองได้ไม่จำกัด

เวลาทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

วิธีการสมัคร! ส่ง Resume / Portfolio / Git repository มาหาเราที่ jobs@digio.co.th 

a month ago

Related Skills

#coordination#excel#management#operations#servicecoodinate

Contact

Digio (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด 972/1 อาคารวรสุบิน ชั้น4 ซอยโรงพยาบาลพระราม9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-641-5170

About Digio (Thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Digio (Thailand) Co., Ltd.

Digio (Thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งขึ้นปี 2555 โดยทีมคนไทยที่มุ่งมั่นอยากให้ร้านค้าเล็กๆ สามารถรับชำระเงินผ่านบัตรได้ทำให้ทุกคนเข้าถึงการชำระเงินได้ในหลากหลายรูปแบบตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเ

กรุงเทพมหานคร