โลโก้บริษัท Digio (Thailand) Co., Ltd.

IT Support

Digio (Thailand) Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿15,000-฿30,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับแจ้งพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบการทำงานของระบบ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบอย่างถูกต้อง
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร จัดลำดับความสำคัญ และติดตามสถานะของสิ่งที่ต้องทำ
 • ติดตั้ง และปรับค่าการใช้งานของระบบให้เหมาะสมกับงาน
 • ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ถูกต้อง
 • เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ และรวบรวมปัญหา วิเคราะห์มาปรับพัฒนางานใหม่ๆ ร่วมกับทีม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ คิด วิเคราะห์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรู้ทางด้าน IT Technology เบื้องต้น เช่น Infrastructure, Software Development, Hardware
 • สามารถใช้ MS Office ได้
 • ทำสรุปรายงานการประชุมได้
 • สามารถทำงานในสถานการณ์ Multitasking ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการยืดหยุ่น
 • เลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันจันทร์ กิจกรรม Outing เที่ยวต่างจังหวัดประจำปี 

เวลาทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

วิธีการสมัคร ส่ง Resume / Portfolio มาหาเราที่ jobs@digio.co.th 

16 hours ago

Related Skills

#coding#hardware#software#support#teamwork

Contact

Digio (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด 972/1 อาคารวรสุบิน ชั้น4 ซอยโรงพยาบาลพระราม9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-641-5170

About Digio (Thailand) Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Digio (Thailand) Co., Ltd.

Digio (Thailand) Co., Ltd.Information Technology

บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งขึ้นปี 2555 โดยทีมคนไทยที่มุ่งมั่นอยากให้ร้านค้าเล็กๆ สามารถรับชำระเงินผ่านบัตรได้ทำให้ทุกคนเข้าถึงการชำระเงินได้ในหลากหลายรูปแบบตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเ

กรุงเทพมหานคร