โลโก้บริษัท DevCrew Co., Ltd.

Full-stack Web Developer

DevCrew Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿60,000

ความสามารถ

 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน และส่วนระบบหลังบ้าน
 • มีประสบการณ์การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น รู้จัก หรือเคยใช้งาน Framework / Technology ต่อไปนี้
  • Frontend
   • มีความเข้าใจในหลักการ SPA Application
   • React / Next.js (TypeScript preferred)
   • เข้าใจใน State Management เช่น Redux หรือ Zustand
   • Tailwind CSS / Radix UI / shadcn/ui / SASS, SCSS หรือ CSS.
  • Backend
   • สามารถใช้งาน Laravel (PHP) หรือ Express.js (TypeScript)
   • สามารถออกแบบ API Spec และมีความเข้าใจเรื่อง RESTful API Design Pattern, JWT Authentication เพื่อใช้งานกับ SPA Application ได้
   • มีความเข้าใจใน SQL หรือ NoSQL database (เช่น MySQL, MariaDB, MongoDB)
 • สามารถใช้งาน Git version control, Gitflow, CI/CD เพื่อทำงานร่วมกับทีมได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (HTTP/HTTPS, WebSocket, CORS)
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เครื่องมือหรือภาษาใหม่ๆ ด้วยตัวเอง

ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux (แบบ CLI) เบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน MongoDB
 • เขียน Dockerfile เพื่อสร้าง Docker Container ได้

ความรับผิดชอบ

 • มีส่วนร่วมในทุกส่วนของ Software Development Lifecycle (Design, Planning, Development)
 • รับผิดชอบการร่วมพัฒนา แก้ปัญหา และดูแลเว็บแอปพลิเคชั่น
 • ติดตามแก้ไขปัญหาหรือบัคจากแอปพลิเคชั่นที่บริษัทรับผิดชอบดูแล

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-35 ปี
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเกี่ยวข้องกับสายงานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รับพิจารณาทั้ง Full time และ Contract

สถานที่ทำงาน

 • อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ใกล้ MRT สถานีพหลโยธิน
 • Remote Work ตามตกลงกัน

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

 • เวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น
 • ประกันสังคม / ประกันสุขภาพพนักงานแบบกลุ่ม
 • วันหยุดลาพักร้อน
 • แต่งตัวตามสบายใส่ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ได้ทุกวัน
 • มีโซนขนม นม น้ำอัดลม ชา กาแฟ เต็มตู้เย็น ให้บริการฟรีตลอดเวลา
14 days ago

Related Skills

#javascript#laravel#nextjs#react#restful

Contact

DevCrew Co., Ltd.
3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 16 ยูนิตเลขที่ 1606-1607 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About DevCrew Co., Ltd.

โลโก้บริษัท DevCrew Co., Ltd.

DevCrew Co., Ltd.Information Technology

บริษัท เดฟครูว์ จำกัด ให้บริการจัดทำระบบซอฟต์แวร์ระบบ เว็บไซต์ รวมถึงการให้คำปรึกษา และดูแลระบบ ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

กรุงเทพมหานคร