โลโก้บริษัท DevCrew Co., Ltd.

Frontend Developer

DevCrew Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿30,000

ความสามารถ

 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย HTML, CSS, JavaScript (ES6) หรือ TypeScript
 • มีประสบการณ์การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น รู้จักหรือเคยใช้งาน Framework / Technology ต่อไปนี้
  • ReactJS / NextJS
  • Redux
  • SASS, SCSS หรือ CSS
  • styled-components
  • Material UI
  • Bootstrap
  • React Hooks Libraries เช่น SWR, React Hook Form
  • หากเคยใช้ Vue.js 2 / Nuxt.js หรือ Electron จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจและสามารถใช้งาน Git version control
 • เข้าใจหลักการ CI/CD และสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานใน Workflow ของบริษัทได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (HTTP/HTTPS, WebSocket, CORS)
 • สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux (CLI) เบื้องต้น
 • เข้าใจการออกแบบ User Interface เบื้องต้น รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น Figma หรืออื่นๆ
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เครื่องมือหรือภาษาใหม่ๆ

ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการร่วมพัฒนา แก้ปัญหา และดูแลเว็บแอปพลิเคชั่น
 • ติดตามแก้ไขปัญหาหรือบัคจากแอปพลิเคชั่นที่บริษัทรับผิดชอบดูแล
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาส่วน Backend และ/หรือ ทีมออกแบบ
 • มีส่วนร่วมในทุกส่วนของ Development Lifecycle (Design, Planning, Development)

คุณสมบัติ

 • อายุ 25-30 ปี
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเกี่ยวข้องกับสายงานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ทำงาน

 • MRT สายสีน้ำเงิน สถานีพหลโยธิน
 • Remote Work ตามตกลงกัน

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

 • เวลาการทำงานแบบยืดหยุ่น
 • ประกันสังคม / ประกันสุขภาพพนักงานแบบกลุ่ม
 • วันหยุดลาพักร้อน
 • เราทำงานกันแบบเพื่อน และพี่น้อง ทำงานเป็นทีม ไม่มีลำดับองค์กรหลายชั้น
 • แต่งตัวตามสบายใส่ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ได้ทุกวัน
 • มีโซนขนม นม น้ำอัดลม ชา กาแฟ เต็มตู้เย็น ให้บริการฟรีตลอดเวลา
4 months ago

Related Skills

#frontend#javascript#react#typescript

Contact

DevCrew Co., Ltd.
1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ยูนิต 604 ชั้นที่ 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

About DevCrew Co., Ltd.

โลโก้บริษัท DevCrew Co., Ltd.

DevCrew Co., Ltd.Information Technology

บริษัท เดฟครูว์ จำกัด ให้บริการจัดทำระบบซอฟต์แวร์ระบบ เว็บไซต์ รวมถึงการให้คำปรึกษา และดูแลระบบ ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

กรุงเทพมหานคร