โลโก้บริษัท Depth First Co., Ltd.

Java Developer (Junior/Senior)

Depth First Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿50,000

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering or IT related Field

2. At least 4 years of Java Web Application Development ( For Senior )

3. Strong J2EE Programming Knowledge. 

4. Familiar with Struts, Spring, Hibernate Framework.

5. Experience with Bootstrap, JavaScript, jQuery.

6. Experience with Oracle RDBMS or MS SQL or MySQL. 

7. Experience with GIT and CVS Source Control 

8. Familiar with the OOP oriented 

9. Experience in Agile Development is a plus

10. Strong Communication both verbal and written

11. Eager to learn new things and open minded.

หน้าที่รับผิดชอบ 

1. Work as a part of development team in Bangkok Branch 

2. Implementing software following business requirements.  

3. Perform Unit Testing, Integration Testing.  

4. Investigate the cause of problem or issues and report to project manager. 

5. Reviewing functional requirements, analysis and design documents and providing feedback 

6. Receive Direction from Project Manager in carrying out the duties. 

7. Participating in code review. Participating Scrum Agile Ceremonies. ( For Senior )

Related Skills

#j2ee#java#javascript#spring-framework#struts

Contact

Depth First Co., Ltd.
155/10 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

About Depth First Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Depth First Co., Ltd.

Depth First Co., Ltd.Information Technology

บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา JAVA (JAVA Expert) โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษากระทรวงการคลังระดับ 1 และผ่านการรับรองการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐาน CMMI เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิ

กรุงเทพมหานคร