โลโก้บริษัท DEMUK

Flutter Developer

DEMUK - Entry-Level, Full time - บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿30,000

รายละเอียดงาน 

 • ออกแบบและสร้าง Mobile Application ด้วยภาษา Flutter หรือ Kotlin และใช้งานบน Android และ iOS
 • ทำงานร่วมกับ UX/UI Designer และทีม Developer สำหรับออกแบบ Application features
 • ปรับปรุงและพัฒนา Appliction ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไข Bugs
 • Deploy application ไปยัง Google Play Store และ App Store
 • ประชุมทีม Scum ทุกวัน และระดมความคิดต่อยอด Product ของบริษัท 

คุณสมบัติ 

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Flutter, Kotlin สำหรับ Web และ Mobile Application
 • มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ HTML, CSS, JavaScript
 • มีความรู้ในด้าน Integrate กับ APIs จากหลากหลาย 3rd parties (RESTFul API, JSON)
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่อง code versioning tools เช่น Git
 • ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และจัดอันดับความสำคัญของงานได้อย่างดี 

 สวัสดิการ 

วันและเวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.(หยุดเสาร์-อาทิตย์)  

ประกันสังคม 

ประกันอุบัติเหตุ AIA  

ประกันสุขภาพ AIA (เมื่อผ่านทดลองงาน)  

พิจารณาโบนัสปีละ 2 ครั้ง (ตามเงื่อนไขผลประกอบการ)  

พิจารณาปรับเงินเดือนและตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมOuting,CHR ในกรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัด จัดงานปีใหม่ งานสงกรานต์ ตรุษจีน ฯลฯ  

สนับสนุนการส่งพนักงานไปอบรมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ (Training need) 

วันลากิจ 6 วัน  

ลาพักร้อน 6 - 12 วัน (พักร้อนจะเพิ่มขึ้นตามอายุงาน)  

วันหยุดตามประเพณี (15 วันอย่างต่ำ)  

ออกค่าที่จอดรถให้ 600 บาท ในกรณีพนักงานต้องเช่าจอดบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ  

เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงานอุปสมบท งานศพ คลอดบุตร ฯลฯ  

ชุดฟอร์มบริษัทฯ 

2 months ago

Related Skills

#android#androiddeveloper#flutter#mobile-application#mobiledeveloper

Contact

DEMUK
14 Sathupradit20, Sathupradit Road, BangKhlo,BangKhoLaem, Bangkok 10120, Thailand

About DEMUK

โลโก้บริษัท DEMUK

DEMUKMedia & Entertainment

‘DEMUK’ We have been in the Smart Display Solution industry for over 15 years, working with more than 50,000++ digital displays for domestic and overseas projects.  We have a professional team of 50++

กรุงเทพมหานคร