โลโก้บริษัท Data Wow Co.,Ltd

Data Wow Co.,Ltd

Information Technology

Data Wow offers custom development and solutions in data engineering, Machine Learning, Predictive Analytics, Big Data, and Artificial Intelligence. We use specific domain knowledge to solve complex and novel business problems with data-driven systems.

We are industry agnostic, solving diverse data-intensive and technically complex challenges that are enterprise-scale.

By employing a holistic approach to our services, we combine the latest technical advances, real-world expertise, innovation, and an understanding of core business requirements to generate tangible and operational value. 

Please read our career policy before applying a job with us : https://datawow.io/career-policyLearn more about us : https://www.blognone.com/node/117984

Contact

1778 Summer Hub Office Building, 6th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong, Klong Toey, Bangkok, 10110

Hear from Our Team

Air

VP of Development

ที่นี่ให้อิสระพนักงานเยอะ คิดเองทำเองได้หมด วัฒนธรรมองค์กรค่อนข้างเสรี ไม่มีการควบคุม แนะนำคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆ คิดเองทำเองศึกษาเองได้ เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและสามารถแนะนำคนอื่นได้ หากเห็นว่าสิ่งที่องค์กรกำลังทำอยู่นั้นยังไม่ดีพอ

Jod

Chief of Data Science Officer

ทำงานที่ Data Wow ไม่รู้สึกเบื่อหรือจำเจเลยเพราะงานที่ได้รับมอบหมายนั้นเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แถมยังเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเองต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนามาตรฐานของงานที่ออกไปให้สูงที่สุด

Jeep

Chief Technology Officer (Data Engineering)

ที่นี่เป็นบริษัทเล็กๆ มีความเป็นกันเอง ทำงานกันค่อนข้างยืดหยุ่น เน้นความรับผิดชอบ และเปิดเรื่องรูปแบบวิธีการทำงาน หากมีปัญหาก็สามารถนำเสนอหรือใช้วิธีการของตัวเองแก้ได้เลย และหากต้องการ resource เพิ่มก็สามารถขอได้

Gear

Japanese Content Moderator

มีอิสระในการทำงานมาก อายุเพื่อนร่วมงานใกล้เคียงกัน มีปัญหาสามารถเข้าถึง CEO ได้โดยตรง ซึ่ง CEO จะเป็นคนที่รับฟังความเห็นพนักงาน

Data Wow Co.,Ltd jobs

10 results