โลโก้บริษัท DailiTech

DailiTech

Information Technology

ทำไมต้องเป็น Amazon Web Services?

Amazon Web Services เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2006 (หรือประมาณเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว) เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้เกิด Disruption ของทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก เกิดเป็น Startup ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Netflix, Grab, Pinterest, Airbnb เป็นต้น หลังจากที่ Startup มีความสำเร็จ องค์กรต่างๆก็เริ่มนำมาใช้เพื่อให้เกิด Digital Transformation ในองค์กรต่อมา โดยที่ Mission ของบริษัทก็คือให้บริษัทในประเทศไทยใช้ Amazon Web Services ให้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถเกิดเป็น Transformation ในองค์กรและประเทศได้นั่นเอง

ใครเป็นลูกค้าเดลิเทค? เราให้บริการอะไรกับลูกค้า

ลูกค้าเดลิเทคเรามีลูกค้าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทข้ามชาติจนถึงบริษัท Startup ทั้งในด้าน Financial, Retail, Logistics, Property, Media, Construction, Industry ทำให้เราได้เจอลูกค้าที่หลากหลายในทุกแง่มุม

บริการที่เราส่งมอบให้ลูกค้ามี 2 ส่วนหลักได้แก่

 1. Solution Delivery — เป็นการส่งมอบ Solution Amazon Web Services เพื่อให้ลูกค้าทั้ง Enterprise และ Startup ในรูปแบบของการ Consulting หรือ Turn-key ให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ออกแบบระบบ เขียนสคริปต์ ตั้งค่าเน็ตเวิร์ค เขียนโปรแกรมทดสอบ
 2. Product/Innovation Delivery — เป็นการส่งมอบ Product/Innovation ที่สร้างบน Amazon Web Services ทั้งที่เป็น Web Application, Mobile Application หรือ IoT, หรือ AI/ML Application

บริษัทเน้นขายหรือเน้นทำ? สัดส่วนของพนักงานในองค์กร?

บริษัทเราไม่ได้ขายคลาวด์ เราเน้นทำ Solution บนคลาวน์ เขียนโปรแกรม ออกแบบ แก้ปัญหาในองค์กร ซึ่งในการทำ Solution บนคลาวน์จะต้องเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดและเขียนโปรแกรมในการเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้น ออกมาให้เกิดเป็น Business Value

ถึงแม้ว่าบริษัทโตมาบนคลาวด์ (Born-in-the-cloud) แต่เรามีประสบการณ์เรียนมาบน On-premise ทำให้เป็นตัวเชื่อมระหว่าง 2 โลก (Cloud<->On-premise) ทำให้เราเกิดเป็น Solution และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างดีเยี่ยม

80% เป็นพนักงานทางด้าน Technical และ 20% เป็นพนักงานทางด้าน Non-Technical เช่น Admin, Accounting, และ Financial โดยการทำงานของเราเน้นการทำงานที่ประสิทธิภาพ (Efficient) และประสิทธิผล (Effective) ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานของลูกค้าและเทคโนโลยีอยู่เสมอ

เทคโนโลยี Stack ที่ใช้ในบริษัทมีอะไรบ้าง?

เดลิเทค เราเลือก Solution ที่ “เหมาะสม” ให้กับลูกค้าโดยคำนึงถึงการ Maintenance ที่ง่าย และระบบที่เสถียร Reliability โดยนำเทคโนโลยีของ Partner / Vendor มาเสริมให้เกิด Solution ที่ดีที่สุด

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในทำ Product/Innovation Delivery

 • ภาษา: Javascript (React/React Native/Node.js), C++ (Hardware), Java (Android), Objective-C (iOS)
 • DB: DynamoDB (NoSQL), Aurora (MySQL/PostgreSQL)

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่คุ้นเคยในทำ Solution Delivery

 • OS: Windows (Server), Linux (Redhat, Ubuntu, SUSE)
 • Identity Management: LDAP, Microsoft AD
 • Container: Docker, Kubernetes
 • Networking & Security: F5, Palo Alto, Cisco
 • Database: Microsoft SQL, Oracle, MySQL, MariaDB 
 • Data Warehouse: Redshift
 • Big Data: Cloudera, Hadoop, Hive, Spark, Storm
 • Search: Apache Solr, Elasticsearch
 • Amazon Web Services: ทุก Services

List ของ Infrastructure Platform ของ Amazon Web Services (https://www.slideshare.net/AmazonWebServices/aws-services-overview-and-quarterly-update-april-2017-aws-online-tech-talks)

การใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง?

 • เรียนรู้: มี Account กลางให้เล่นบริการใหม่หรือทดลองอะไรบน Amazon Web Services
 • ทำงาน: วันจันทร์-ศุกร์ 9.00น.-18.00น.
 • พักผ่อน: วันหยุดตามธนาคาร (ยกเว้นวันกลางปีธนาคาร) และวันลาหยุดพักร้อนเพิ่มเติมตามตำแหน่ง
 • กิจกรรม: ออกบู้ทในงานต่างๆ พบปะผู้คน
 • ความแข็งแรง: มีกิจกรรมการเล่นกีฬา มีโต๊ะปิงปองประจำออฟฟิต
 • เจ็บป่วย: มีประกันสุขภาพ
 • เดินทางง่าย: เดินทางโดย BTS พญาไทหรือราชเทวี หรือ Airport Link พญาไท หรือโดยรถยนต์ https://goo.gl/maps/ysgSZC4kVnQ2

อยากรู้จักเดลิเทคเพิ่มเติม

เดลิเทค เราก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2011 โดยมุ่งเน้นการส่งมอบ Solution ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยเราได้มี Milestone ของบริษัท 

 • เม.ย. 2018: ได้รับรางวัล AWS Partner Innovation Award ประจำภูมิภาค ASEAN
 • ม.ค. 2018: ได้เป็น Advanced Consulting Partner บริษัทแรกในประเทศไทย และได้เป็น Standard Technology Partner
 • ธ.ค. 2017: ได้รับรางวัล AWS Partner Award “Think Big” ประจำประเทศไทย
 • มิ.ย. 2014: ได้เป็น Standard Consulting Partner บริษัทแรกในประเทศไทย

  Contact

  71 Golden Town Building, #601, Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand

  DailiTech jobs

  0 results