โลโก้บริษัท A.D1 Labs

Unity Developer

A.D1 Labs - Middle-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿20,000-฿50,000

Responsibilities

 • Developing features using C#
 • Contribute to designing and building a Game system for mobile apps and web apps.
 • Review codes and asset code quality.
 • Maintain the existing source code.
 • Coordinate with internal team to provide technical support.

Qualification

 • At least 1-2 years of experience in C#
 • Understanding of 3D model structure.
 • Experience with OOP
 • Experience with RESTful APIs.
 • Familiarity with Git workflow.
 • Experienced in managing cryptocurrency projects can be considered as an advantage.

Skills

 • Strong proficiency in C#
 • Strong proficiency in Unity
a month ago

Contact

A.D1 Labs
14/1 ซอย 11 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

About A.D1 Labs

โลโก้บริษัท A.D1 Labs

A.D1 LabsInformation Technology

A.D1 เป็น Tech Startup เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อาติซาน ดิจิตอล กับ บริษัท วันดี โซลูชั่น ซึ่งได้เริ่มโปรเจ็คที่เกี่ยวกับ Blockchain Technology มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 โปรเจ็ค ตั้งแต่ก่อตั้งบริ

เชียงใหม่