โลโก้บริษัท A.D1 Labs

Front-End (Web3)

A.D1 Labs - Middle-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿20,000-฿50,000

Responsibilities

 • Developing web front-end using React.
 • Contribute to designing and building a Decentralized application.
 • Review codes and assess code quality.
 • Maintain the existing source code.
 • Coordinate with internal team to provide technical support.

Qualification

 • At least 2 years of experience in programming.
 • Experience with RESTful APIs.
 • Familiarity with Git workflow.
 • Experience with OOP
 • Good problem-solving skills
 • Experienced in managing cryptocurrency projects can be considered as an advantage.

Skills

 • Deep knowledge in web animation tools (GSAP, Pixi.js, Tree.js)
 • Understanding in Firebase
 • Good knowledge in Vercel
 • Fluency in Web3
 • Expertise in HTML5, CSS or css framework.
 • Proficiency in JavaScript, TypeScript.
a month ago

Contact

A.D1 Labs
14/1 ซอย 11 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

About A.D1 Labs

โลโก้บริษัท A.D1 Labs

A.D1 LabsInformation Technology

A.D1 เป็น Tech Startup เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อาติซาน ดิจิตอล กับ บริษัท วันดี โซลูชั่น ซึ่งได้เริ่มโปรเจ็คที่เกี่ยวกับ Blockchain Technology มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 โปรเจ็ค ตั้งแต่ก่อตั้งบริ

เชียงใหม่