โลโก้บริษัท A.D1 Labs

Blockchain Engineer

A.D1 Labs - Middle-Level, Full time - เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
฿20,000-฿50,000

Responsibilities

  • Work on smart contract development on EVM-based blockchains and possibly more
  • Research, set up, and prototype cutting-edge blockchain technologies such as emerging layer-1 blockchains, layer-2 scaling technologies, cross-chain bridging solutions, etc.
  • Work in collaborative, data-driven teams to build various products
  • Utilize practices to build and deploy smart contact
  • Design solutions and choose technologies that solve user’s pain points while staying within constraints

Qualification

  • Smart contract development in Solidity and/or Rust and/or C++ is also a plus.
  • Solid computer science fundamentals in distributed computing, databases, operating systems, algorithms, data structures, etc.
  • Keen interest in learning and working with Ethereum, Solidity and other blockchain technologies
  • Passionate about cryptocurrency investment and blockchain technology
  • Experienced in managing cryptocurrency projects can be considered as an advantage.
a month ago

Contact

A.D1 Labs
14/1 ซอย 11 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

About A.D1 Labs

โลโก้บริษัท A.D1 Labs

A.D1 LabsInformation Technology

A.D1 เป็น Tech Startup เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อาติซาน ดิจิตอล กับ บริษัท วันดี โซลูชั่น ซึ่งได้เริ่มโปรเจ็คที่เกี่ยวกับ Blockchain Technology มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 โปรเจ็ค ตั้งแต่ก่อตั้งบริ

เชียงใหม่