โลโก้บริษัท D Farm food retail Co., Ltd.

Data Analytics

D Farm food retail Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - บางเขน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          1.จัดการและสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง

          2.ออกแบบและปรับปรุงรายงานให้เหมาะสมกับข้อมูลและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

          3.ประสานงานการเก็บความต้องการการใช้งานของมูล

คุณสมบัติที่ต้องการ

           1.เพศชาย-หญิง

           2.อายุ 23 ปีขึ้นไป

           3.ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

           4.มีประสบการณ์ด้าน การวิเคาระห์ข้อมูล , การทำ BI ไม่ต่ำกว่า 0-3 ปี

           5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SOL , Office , Mysql

           6.มีทักษะ Power BI , Pivot Excel

           7.พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความกระตือล้นงาน

2 years ago

Related Skills

#excel#pivot

Contact

D Farm food retail Co., Ltd.
119/59 หมู่บ้านเพล็กซ์วัชรพล ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

About D Farm food retail Co., Ltd.

โลโก้บริษัท D Farm food retail Co., Ltd.

D Farm food retail Co., Ltd.Food & Beverage

บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอาหารสดและอาหารแปรรูปที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ไข่ไก่ เนื้อวัว ฯลฯ ทั้งในรูปแบบอาหารสดและแปรรูป ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน GMP, HAC

กรุงเทพมหานคร