โลโก้บริษัท Cube of Nine

.NET Programmer/ Developer

Cube of Nine - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿60,000

Responsibilities:

 • Develop accurate and efficient programs
 • Maintain current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements
 • Thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs
 • Assists the system analyst to establish file requirements and processing specifications for automated portions of the system
 • Build software and deploy to UIS/SIT/UAT environment
 • Support defect/problem investigation

 

Qualifications:

 • Thai Nationality only
 • Programming Skill : ASP.NET, C#.NET, VB.NET, MVC, Entity Framework, .NET Core, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Angular, Node.js
 • Web API Programming Skill: Web Service, WCF, WPF
 • Experience in Microsoft SQL Server (T-SQL), Oracle (PL/SQL), Stored Procedure
 • Experience in SQL Server Integration Services (SSIS, SSRS) would be an advantaged
 • Having Business Banking, Finance or Insurance skill and excellent in English communication reading, writing and listening is advantage
 • Good attitude, problem solving and communication skill, enjoy facing new challenges
 • Fast self learning and ability to work as a team

Benefits

 • Five-day work week
 • Medical insurance
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Travel allowance 
2 months ago

Related Skills

#c-sharp#dot-net-core#dotnet#entity-framework#mvc

Contact

Cube of Nine
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ (สาทร) ชั้น 27 และ 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

About Cube of Nine

โลโก้บริษัท Cube of Nine

Cube of NineInformation Technology

บริษัท คิวบ์ออฟไนน์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านไอทีสารสนเทศ มุ่งเน้นการนำเสนอ บริการบริหารและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Software Development) บริการดูแลหลังการติดตั้งระบบ (Support and Maintenances) บริการพ

กรุงเทพมหานคร