โลโก้บริษัท CREDEN ASIA COMPANY LIMITED

Product Owner (Urgently!)

CREDEN ASIA COMPANY LIMITED - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

Job Responsibilities:

● Define product strategy and roadmap

● Manage from concept, to design, sample production, testing, forecast, mass production, promotion, support

● Responsible for managing and implementing marketing activities through research, strategic planning, and implementation.

● Assesses market competition by comparing the company’s product to competitors’ products.

● Determines product pricing by utilizing market research data; reviewing production.

● Develop scope and define backlog items (epic/features/user stories) that guide the Agile software development team.

● Designing test plans, scenarios, and procedures.

● Execute test cases (manual) and report to the development team.

● Working with the development team to correct bugs and errors.

Job Requirements:

• Male or Female, Thai nationality, age between 22-40 years old

• Bachelor’s degree or higher in IT, Sales, Marketing, Business, or related fields

• At least 2 years experiences in product management skills to understand project plans, Software Development Life Cycle and aid in communication to others are beneficial.

• Work well under pressure and be able to prioritize to meet deadlines and quickly shift priorities as necessary

• Ability to multi-task, work independently and demonstrate keen attention to details. 

• Ability to lead and train teams through sprint planning, retrospectives, and facilitation of multiple sprints within enterprise environment. 

• Ability to good communication, influence cross-functional teams without formal authority. 

• Fast self-learning, Flexible and Good Team player attitude is mandatory. 

• Positive attitude and demonstrated optimism are necessary.

• Proficient in MS-Office, computer literacy including other corporate productivity tools

Understanding knowledge of Agile/Scrum, UXUI, Digital Product & technology and marketing is an advantages

Office : CW Tower ติด MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

6 days ago

Related Skills

#product-life-cycle#product-owner

Contact

CREDEN ASIA COMPANY LIMITED
90 CW Tower A, 31st Floor, Unit A3103-3105, Ratchadapisek Road, Huaykhwang, Bangkok 10310

About CREDEN ASIA COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท CREDEN ASIA COMPANY LIMITED

CREDEN ASIA COMPANY LIMITEDInformation Technology

เป็นบริการสร้างเอกสารและลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document & Signature) โดยเอกสารที่สร้างผ่านระบบจะสามารถใช้ได้ตามกฎหมาย และสามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ (eKYC) ของบริษัท ร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร