โลโก้บริษัท CREDEN ASIA COMPANY LIMITED

Front End Designer / Developer (Urgently!)

CREDEN ASIA COMPANY LIMITED - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

Job Responsibilities 

· Create quality mockups and prototypes on tight timelines 

· Determining the structure and design of web pages. 

· Ensuring user experience determines design choices. 

· Developing features to enhance the user experience. 

· Striking a balance between functional and aesthetic design. 

· Collaborate with other team members and stakeholders. 

· Other duties as assigned 

Job Requirements

· Male or Female, Thai nationality, age between 22-40 years old 

· BSc in Computer Engineering, Computer Science, IT or relevant field 

· 1-3 years of experience as an Front End Designer / Developer or similar role 

· Understanding of key design principles. 

· Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and jQuery. 

· Understanding of server-side CSS. 

· Experience with graphic design applications such as Figma, Adobe Illustrator. 

· Experience with responsive and adaptive design. 

· Good problem-solving skills. 

· Excellent verbal communication skills. 

· Good interpersonal skills. 

Compensation & Benefits

1. Performance bonus and Salary reviews 

2. Social Security Fund 

3. Commissions rates (Sales team)

4. Annual leave - start from 7 days per year

5. Group Health insurance (IPD/OPD)

6. Flexible work hours, including work from home

7. Budget allowance support for computer notebook or MacBook after pass probation (15,000 THB)

8. Company party per month

Office : CW Tower ติด MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

19 days ago

Related Skills

#figma#frontend#web-design#web-development

Contact

CREDEN ASIA COMPANY LIMITED
90 CW Tower A, 31st Floor, Unit A3103-3105, Ratchadapisek Road, Huaykhwang, Bangkok 10310

About CREDEN ASIA COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท CREDEN ASIA COMPANY LIMITED

CREDEN ASIA COMPANY LIMITEDInformation Technology

เป็นบริการสร้างเอกสารและลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document & Signature) โดยเอกสารที่สร้างผ่านระบบจะสามารถใช้ได้ตามกฎหมาย และสามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ (eKYC) ของบริษัท ร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร