โลโก้บริษัท Creaturelab Network Solution

Sales Executive / Sales Engineer

Creaturelab Network Solution - Entry-Level, Full time - บางพลัด กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿35,000

 · วางแผนเพื่อนำเสนอสินค้าเสนอราคา และปิดงานขาย เพื่อให้บรรลุเป้าที่บริษัทฯ มอบหมาย 

· ดูแลภาพรวมงานขายและการติดตั้งจนกว่าโปรเจคจะแล้วเสร็จติดต่อ-นัดหมาย-สื่อสารกับลูกค้าทางโทรศัพท์ 

· เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าติดตั้งทดลองใช้งาน พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์และซอฟแวร์ 

· สรุปหรือปิดการขายจัดส่งเอกสารข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า 

· จัดทำรายงานการขายประจำวันประจำสัปดาห์และประจำเดือนส่งฝ่ายบริหาร 

· การบริหารจัดการวางแผน วางกลยุทธ์ด้านการขาย 

      · เพศหญิงหรือชาย อายุ ไม่เกิน 32 ปี 

· ปริญญาตรีคณะบริหารการตลาด, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, สื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

· มีความสามารถในการบริหารจัดการวางแผน วางกลยุทธ์ด้านการขาย 

· รักงานขายและงานบริการ· มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน เจรจาต่อรอง ทำงานเป็นทีม 

· สามารถหาช่องทางการขายการตลาด 

· มีใบอนุญาตขับขี่สามารถขับรถและเดินทางต่างจังหวัดได้  

· สามารถใช้งานMS word, Excel, Powerpoint ได้อย่างดี 

· มีประสบการณ์ในการติดต่อกับองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีความรู้และประสบการณ์ด้าน PBX,CCTV จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

9 months ago

Related Skills

#microsoft#network#service

Contact

Creaturelab Network Solution
357 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700

About Creaturelab Network Solution

โลโก้บริษัท Creaturelab Network Solution

Creaturelab Network SolutionInformation Technology

เราเรียกตัวเองว่า System Integator ซึ่งหมายถึงผู้รวบรวมระบบ และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความ ต้องการของแต่ละองค์กรซึ่งการรวบรวมดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร