โลโก้บริษัท CPRAM CO., LTD

โปรแกรมเมอร์

CPRAM CO., LTD - Entry-Level, Full time - ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
฿20,000-฿26,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พัฒนางานระบบสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (MIS, ERP) รวมไปถึงศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร (ด้านการผลิต,และสำนักงาน)- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เว็บ application ด้วย (VB,C#) .net- ออกแบบระบบฐานข้อมูล SQL 

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์- สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา (VB, C#) หรือ .net ได้ในระดับดี- สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL ได้- เข้าใจกระบวนการของการออกแบบและพัฒนาระบบ  

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม 2. รถรับ-ส่งพนักงาน 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4. การปรับเงินเดือนประจำปี 5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว6. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน 7. การประกันอุบัติเหตุพนักงาน 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 9. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12. โบนัส 4 ครั้ง/ปี 

Related Skills

#c++#c-sharp#java#sql#sql-server

Contact

CPRAM CO., LTD
177 หมู่ที่ 4 ถนน ปทุมธานี ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

About CPRAM CO., LTD

โลโก้บริษัท CPRAM CO., LTD

CPRAM CO., LTDFood & Beverage

ปัจจุบันซีพีแรมประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่    กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแ

ปทุมธานี