โลโก้บริษัท CP Match

Android Developer/โปรแกรมเมอร์

CP Match - Middle-Level, Full time - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿80,000

ไฮไลท์เด่นของงาน 

Mobile Developer, Kotlin, MVVM 

RESTful APIs, analytics tools 

Sketch or Figma 

 Roles & Responsibilities: 

 • Bachelor of Computer Engineering, Computer Science or in relevantscience field with appropriate experience 
 • 1-7 years of professional experience in mobile application development
 • Experience with the Android Studio, Java (Optional) or Kotlin
 • Experience in object-oriented development
 • Knowledge of Mobile Platform Architectures, Clean Architecture, Designpattern with MVVM
 • Knowledge of Navigation Component (Optional)
 • Knowledge of Dependencies injection (Koin)
 • Knowledge using LiveData 
 • Knowledge of RESTful APIs to connect Android application to backendservices 
 • Experience in using private or public API to integrate with mobileapplications 
 • Knowledge of analytics tool, Firebase Google Analytics and Crashlytics 
 • Experience in Test Driven Development, Pair Programming and ContinuousIntegration and Delivery is plus 
 • Familiarity with usability concepts within mobile design, design toolssuch as Sketch or Figma 

4 days ago

Related Skills

#figma#kotlin#mobiledeveloper#mvvm#restfulapi

Contact

CP Match
บริษัท ซีพี แมตช์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคาร กริฟฟิน ชั้น 15 ห้อง 1501-02 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

About CP Match

โลโก้บริษัท CP Match

CP MatchInformation Technology

บริษัท ซีพี แมตช์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้าน IT Solution แก่พันธมิตรทั้งในและนอก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น CRM Platforms, Vending Machine Platforms, Delivery Platforms เป็นต้น 

กรุงเทพมหานคร

More at CP Match

1 other opening

4 days ago

UX Designer

Middle-Level, Full time

฿33,000-฿40,000 CP Match - พระโขนง กรุงเทพมหานคร
#prototype#user-experience#user-research#user-testing#wireframes