โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ IT SAP & Developer (CP

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

Job Descriptions:

1. บริหารจัดการหน่วยงาน SAP และ IT software developer

- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ติดตาม และแก้ไขปัญหาโปรแกรม SAP และการพัฒนาซอฟแวร์

- วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และปัญหาของระบบได้เพื่อวางนโยบายในการแก้ไข และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาการใช้งาน SAP ขององค์กร

- พัฒนาและปรับปรุงการใช้งาน SAP ตามกระบวนการ และรูปแบบการทำงานของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของการทำงาน

- เชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทำงานของแต่ละหน่วยงานในบริษัทผ่านระบบ SAP และการพัฒนาซอฟแวร์

3. ทดสอบพัฒนาและแก้ไขระบบ

- เขียนและแก้ไขโค้ดของโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมในการใช้งานขององค์กร

- ระบุปัญหาที่เกิดกับซอฟแวร์และแก้ไขปรับปรุงเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- สร้างระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงานและรักษามาตรฐานของการทำงานได้

4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร

- เรียนรู้เทคโนโลยีและซอฟแวร์ใหม่ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานขององค์กรเพื่อการพัฒนาในอนาคต

- ฝึกบุคลากรในหน่วยงานให้มีความชำนาญในการทำงานเกี่ยวกับ SAP และการพัฒนาซอฟแวร์

- ฝึกสอนบุคลากรในหน่วยงานอื่น ให้สามารถเป็นผู้ใช้งานโปรแกรมและซอฟแวร์ที่มีระบบขององค์กรได้

5. ทำความเข้าใจระบบงาน กระบวนการต่างๆของบริษัท และสามารถทำการเชื่อมระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้รวมทั้งนำเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้

6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ่มอบหมาย

Qualifications:

- อายุ 35 - 45 ปี

- ปริญญาตรี-โท สาขา IT, สารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความชำนาญงานด้าน SAP ระบบ Network และ Solution ERP ไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีความชำนาญงานด้านบริหารจัดการโครงงาน IT

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี-ดีมาก

- สถานที่ปฏิบัติงาน ซีพี รีเทลลิงค์ ซอยวิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข)

**Interested candidates, please submit your CV to sevenjobs@cpall.co.th 

19 days ago

Related Skills

#sap#software-development#software-engineer

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร