โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

!IT-สนับสนุนระบบจัดซื้อ (CP Retailink)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿80,000

ลักษณะงาน :

-วางแผน และให้ Requirement สำหรับพัฒนาระบบการทำงานใหม่ เช่น กระบวนการบริหาร Stock คงเหลือ/กระบวนการเปิด PO ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข กระบวนการทำงานภายในหน่วยงานจัดซื้อ (ใน/ต่างประเทศ) ในเรื่องการบริหาร Supply ให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

-จัดทำรูปแบบรายงานต่างๆ เช่น สินค้าคงเหลือ, PR คงค้าง,PO รอส่ง เพื่อให้สามารถติดตามงานได้ทันเวลาที่กำหนด

-สรรหาระบบ IT ใหม่ๆ มาให้ User ใช้ในการทำงาน (แทน Manual) เพื่อให้ User สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุน Core Business และ New Business ขององค์กร

-ติดตาม ประสานงาน ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

-ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 

-อายุ 30-40 ปี

-มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ SAP / เขียน RPA / เขียนกระบวนการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

-สามารถเขียนสูตรการคำนวณ Excel ได้ในระดับดี-ดีมาก

-มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้

-มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี- สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ซอยวิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข) 

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)   

a month ago

Related Skills

#ba#business-analyst#business-development

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร