โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

!IT Project Manager : E-commerce Platform

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี

ลักษณะงาน :

-กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและรับรองความเป็นไปได้ทางเทคนิค

-ประสานงานด้านทรัพยากรภายในและ Vendor ที่ดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ควบคุม ติดตาม ความคืบหน้าของโครงการ จัดการกระบวนการในสัญญาและขั้นตอนการชำระเงิน จัดการโครงการทั้งหมด ให้ถูกส่งมอบตรงเวลา ภายในขอบเขตและในงบประมาณที่กำหนด

-ดำเนินการและจัดการ Change Management ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์ของโครงการ

-วัดประสิทธิภาพโครงการ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม บริหารความเสี่ยงของโครงการ

-จัดการด้านงบประมาณและการปรับเปลี่ยนข้อจำกัดของโครงการตามการวิเคราะห์ทางการเงิน -รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารได้รับทราบ พร้อมทั้งหาทางแก้ไข และ เสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ :

-ปริญญาตรี-โท สาขา คอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

-อายุ 25-35 ปี

-มีประสบการณ์ในงาน PM , Product Owner ,BA ,SA ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดีมาก

-มีความคิดเชิงระบบ สามารถบริหารงานและทีมได้ดี

-สำนักงานหลัก อาคาร The Tara (แจ้งวัฒนะ)

**สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)   

a month ago

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร