โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

IT Development Manager (Counter Service)

CP ALL Public Company Limited - Middle-Level, Full time - สาทร กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿100,000

ลักษณะงาน

- วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้งาน ศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในตลาด เช่น ระบบการรับชำระ เพื่อนำมาออกแบบ Solution , พัฒนาผลิตภัณฑ์ , ตรวจสอบ Log วินิจฉัยข้อบกพร่องของโปรแกรม แก้ไขปัญหาโปรแกรมทางด้านสารสนเทศ ให้เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้คุณภาพและทันเวลา

- บริหารจัดการโครงการ IT ต่าง ๆ แจ้งนโยบายและขอบเขตของโครงการ จัดประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

- วิเคราะห์กระบวนการการทำงานในปัจจุบัน และทำการออกแบบปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- วิเคราะห์ออกแบบ IT Architecture ต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน , ง่ายต่อการบริหารจัดการและการบำรุงรักษา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

- บริหารจัดการเรื่องแผนการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และสามารถแก้ไขปัญหาของการใช้บริการจากลูกค้าได้ทันท่วงที

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การศึกษา-ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- อายุ 30-45 ปี 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี

- มีประสบการณ์ในการบริหารสายงาน IT และการพัฒนาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีทักษะในการบริการจัดการโครงการ , การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี

- สถานที่ปฏิบัติงานสาทร ซอย 5 (อาคารธาราสาทร)

**ผู้สนใจ สมัครผ่าน http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ) 

a year ago

Related Skills

#pm#project-management

Contact

CP ALL Public Company Limited
THE TARA Building 58/28 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi, 11120 **สนใจสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

About CP ALL Public Company Limited

โลโก้บริษัท CP ALL Public Company Limited

CP ALL Public Company LimitedRetail

CP ALL Public Company Limited (“the Company”) was established in 1988 by the Charoen Pokphan Group to operate the convenience store business in Thailand under “7-Eleven” trademark. The Company was gra

กรุงเทพมหานคร